english  česky 

rozšířené vyhledávání

studijní programy pro krajany

Studijní programy pro krajany

Studijní programy pro krajany

ČTYŘTÝDENNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).

Termín kurzu: bude upřesněno

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 15. března 2020.

Dům zahraničních služeb


STUDIJNÍ POBYTY NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Pobyty jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR. Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti potvrzení o absolvování. Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínu do 31. března pro zimní i letní semestr. Více informací naleznete zde.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Izraeli přijímá přihlášky zájemců z řad krajanské komunity o stipendium na letní jazykový kurz českého jazyka. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se… více ►