english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničíVelvyslanectví ČR v Izraeli přijímá přihlášky zájemců z řad krajanské komunity o stipendium na letní jazykový kurz českého jazyka.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka
je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).
Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, účastníci obdrží též finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Termín kurzu:
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.
Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. března
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi
Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad/generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.
Online přihláška je k dispozici ZDE.
Pozn.: fotografie může být pouze ve formátu jpg / jpeg / png / gif, velikost max. 150x200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy ve formátu PDF nebo s příponou doc.

Podrobné informace naleznete na: https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/