english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: AB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Druhý ročník projektu PROPEA na podporu českých firem na izraelském trhu oficiálně spuštěn

V Izraeli a dalších několika zemích budou v letošním roce pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR,  Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR realizovány projekty na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA. Služby českým firmám poskytuje v součinnosti s českým velvyslanectvím expertní subjekt znalý místního podnikatelského prostředí. V Izraeli se jedná již o druhý ročník projektu na podporu ekonomických aktivit českých firem a bude opět realizován Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou (ICCCI). Smlouvu o realizaci projektu PROPEA podepsali dne 18. 1. 2022 Assaf Dovrat, výkonný ředitel ICCCI,  s velvyslancem ČR v Izraeli Martinem Stropnickým. Od tohoto dne jsou služby v rámci projektu PROPEA k dispozici českým firmám, jež se mohou do programu hlásit na níže uvedených kontaktech.

Dlouhodobým cílem programu PROPEA je:
•poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby,
•snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy,
•do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter,
•posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Program PROPEA je financován z meziresortních prostředků na podporu ekonomické diplomacie. Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné - z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

· zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

· zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

· uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

· zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

· zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

· vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

· zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

·podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

· využití technického zázemí

· zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

České firmy se zájmem o účast v tomto projektu si mohou vybrat z výše uvedeného seznamu poskytovaných služeb a se svými požadavky se obracet na Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komoru na emailu business@iccci.org.il.

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Izraeli je připraven zodpovědět Vaše případné dotazy na emailové adrese commerce_telaviv@mzv.cz.

 Nela Brádleová, Obchodní specialistka, Ambasáda ČR v Tel Avivu