english  česky 

rozšířené vyhledávání

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI


Nabídky a poptávky:

Aktuální poptávky izraelských firem po zboží nebo službách z ČR, resp. izraelské nabídky na výrobní či obchodní spolupráci naleznete výhradně na serveru bussinessinfo.cz.

Starší poptávky můžete též procházet v archívu níže.

Archív obchodních příležitostí


Tendry:

Nejvíce tendrů pravidelně vyhlašuje Israel Electric Corporation a to na svých webových stránkách michraz-x.i-ecnet.co.il a dále Israel Railways na serveru www.israrail.org.il

Oba uvedené weby mají svou anglickou verzi, na stránkách železniční společnosti jsou v tendrové části uvedeny nejprve dříve vyhlášené tendry.

Co se týká veřejných zakázek, jako v každém smluvním vztahu je mimořádně důležité pečlivě zkoumat veškeré podmínky vyhlašovatele soutěže. Přestože je deklarována otevřenost tenderů pro účast zahraničních subjektů, bývají selektivně aplikována některá omezující opatření. Mezi ně patří zejména povinnost minimálního protiodběru izraelského zboží (viz dále) někdy také nazývané buybacks, povinná participace resp. zvýhodnění domácího subjektu na realizaci projektu nebo povinnost předběžné registrace účastníka tenderu v Izraeli. Podmínkou účasti ve výběrových řízeních může být i předkvalifikace (sub)dodavatelů. U tenderů financovaných z prostředků získaných v rámci pomoci USA jsou možné pouze dodávky zboží z USA.

Státní subjekty jsou od r. 1995 ze zákona povinny při přípravě výběrových řízení uplatňovat politiku podpory domácích výrobců (offsety). Všechny mezinárodní kontrakty (pocházející ze státem resp. státní společností vyhlášených tendrů) o objemu vyšším než 100.000 USD musí obsahovat podmínku zvanou "průmyslové Cupertino". Ke splnění této podmínky je třeba, aby zahraniční kontraktor odebral od místních firem zboží nebo služby, investoval v Izraeli nebo realizoval transfer know-how do Izraele - vše v celkovém objemu 35% hodnoty kontraktu získaného v tenderu.

Nevyžaduje se však, aby předmět protiobchodu souvisel s předmětem vlastního tenderu, dokonce ani s předmětem činnosti účastníků. Jako protiobchod tedy může být uznán i kontrakt mezi třetími stranami. Subjektem, který je odpovědný za provádění politiky protiobchodů, je Úřad pro průmyslovou spolupráci (Industrial Cooperation Authority). Tento úřad o předmětech protiobchodu rozhoduje s konečnou platností a vydává i povolení vztahující se na offsety. Na webových stránkách úřadu jsou detailní informace k této problematice uvedeny v angličtině; je velmi důležité, aby se zájemci o účast v izraelských tendrech seznámili s podmínkami ICA ještě před samotným závazným obchodním rozhodnutím týkajícím se veřejných zakázek.

Běžně jsou rovněž požadovány garance naplnění kontraktu (bid bonds nebo performance bonds). Jejich výše a forma mohou být předmětem jednání s výjimkou veřejně publikovaných tenderů, kde jsou podmínky pevně dány. Hodnota bondů se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 15% ceny zakázky.

Kromě zveřejňování značné části tenderů jenom v hebrejských médiích (vč. internetových stránek zadavatelů) je omezujícím faktorem dostatečně pružné účasti českých firem i časté vydávání vlastních tenderových materiálů jen v hebrejských verzích případně akceptace pouze osobně doručených nabídek. Pro české firmy tak znovu narůstá nutnost nalézt seriózního místního obchodního partnera. Ten by měl být klíčovým pro jednání se všemi kompetentními orgány a u významných veřejných zakázek i s úřadem ICA.