english  česky 

rozšířené vyhledávání

studijní programy pro krajany

ČTYŘTÝDENNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).

Termín kurzu pro rok 2020: bude určeno 

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 15. března roku konání kurzu.

Dům zahraničních služeb


STUDIJNÍ POBYTY NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Pobyty jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR. Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti potvrzení o absolvování. Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínu do 15. března pro studium v zimním semestru nebo studium zimním a letním semestru a do 18. srpna pro studium v letním semestru. Více informací naleznete zde.