english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Vzájemné vztahy

Vzájemné vztahy

Počátek česko-izraelských vztahů spadá do doby před vznikem státu Izrael. Na jaře 1927 navštívil britské mandátní území Palestina československý prezident T. G. Masaryk. V rámci této cesty věnoval dva dny výhradně poznání místní židovské komunity a sionistického projektu.

Po skončení 2. světové války patřilo Československo k největším zastáncům vzniku státu Izrael. V r. 1947 tehdejší ministr zahraničních věcí J. Masaryk otevřeně podpořil myšlenku samostatného židovského státu na půdě OSN. Nezávislost Izraele uznala československá vláda 5 dnů po jeho vyhlášení, tj. 19. května 1948. Diplomatické styky byly zahájeny 3. července 1948. Československo pak nově vzniklý stát, který se ocitl ve válce s arabskými sousedy, po několik měsíců zásobovalo vojenskou technikou a zbraněmi.

Komunistická vláda však tuto podporu zastavila a své vztahy s Izraelem přizpůsobila politice bývalého SSSR vůči zemím blízkého Východu. V jejím duchu pak po tzv. šestidenní válce 10. června 1967 přerušila s Izraelem i diplomatické styky.

K obnovení diplomatických styků došlo až 9. února 1990 po pádu komunistického režimu v Československu. Vzájemné vztahy jsou dnes na nejlepší úrovni, o čemž svědčí vysoká četnost vzájemných politických kontaktů, zvyšující se dynamika hospodářské výměny a bohatá síť aktivit na nevládní úrovni.

Česká republika má velvyslanectví v Tel Avivu, honorární generální konzulát v Haifě, honorární konzulát Jeruzalémě a honorární konzulát v Eilatu.

On Tuesday, September 1, 2020, the Czech Republic officially submitted the nomination of its candidate Mr. Vladimír Dlouhý for the position of Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

On Tuesday, September 1, 2020, the Czech Republic officially submitted the nomination of its candidate Mr. Vladimír Dlouhý for the position of Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The new OECD… více ►

Nomination of candidate Mr. Vladimír Dlouhý for the position of Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

thumb

On Tuesday, September 1, 2020, the Czech Republic officially submitted the nomination of its candidate Mr. Vladimír Dlouhý for the position of Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). více ►