english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Delegace Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova uskutečnila ve dnech 6. až 10. března 2016 pracovní cestu do Izraele a Palestiny

Hlavním cílem cesty senátní delegace do Izraele byla po odborné stránce výměna zkušeností v oblasti rozvoje venkova, zemědělství a vodohospodářství. Delegace navštívila region Arava, který je proslulý výzkumem zemědělství v suchých oblastech. Jednala s panem Boazem Horovitzem, ředitelem Centra pro vědu a výzkum v Hatsevě a s paní Hanni Arnon, ředitelkou „Arava International Center for Agriculture Training“. Delegace dále u města Beerševa navštívila beduínskou komunitu a s Dr. Mohammadem Almabarim, starostou města Hury, jednala o projektu "laboratoře udržitelného regionálního rozvoje" ve Wadi Attir.

 

Pracovní program zahrnoval schůzku s místopředsedou izraelského parlamentu panem Jo'elem Chasonem, který od roku 2015 zastupuje v Knesetu parlamentní klub aliance Sionistický tábor. Pan Chason ve stručnosti informoval o nedávné pracovní cestě do ČR. Izraelská strana si váží přátelských a intenzivních vztahů na politické úrovni, které se mj. projevují meziparlamentárními schůzkami a mezivládními konzultacemi. Potenciál pro prohloubení spolupráce existuje zejména v ekonomické oblasti, ve vědě a výzkumu a v bezpečnostní spolupráci. Z pozice člena Výboru pro vědu a technologie pan Chason přislíbil podpořit společné projekty ve vědě a výzkumu, „Úlohou politiků je přetavit dobré vztahy na politické úrovni do podoby konkrétního projektu spolupráce.

Pan Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR a vedoucí delegace, poděkoval za přijetí a vyjádřil přesvědčení, že intenzita stykových akcí dokládá důležitost, kterou obě země vzájemným vztahům přisuzují. Na závěr byla panem místopředsedou Senátu zmíněna dubnová konference „Dvě malé země, jedno velké srdce“ v Senátu, resp. připomínka vzniku Státu Izrael plánovaná na květen.

Pro senátní delegaci byla dále zprostředkována návštěva odsolovací stanice v Hadeře, která v celosvětovém měřítku patří mezí největší zařízení na odsolování mořské vody metodou reverzní osmózy. Pracovní program zahrnoval i návštěvu rybí farmy Madan v kibucu Ma’agan Michael. Poslední den pracovní cesty byl vyhrazen pro jednání na Ministerstvu zemědělství s panem Itzikem Ben Davidem, vrchním ředitelem sekce pro zahraniční obchod. Prof. Sheenan Harpaz, zástupce ředitele Výzkumného zemědělského ústavu, delegaci rámcově představil činnost institutu a požádal o předání nabídky ke spolupráci českým subjektům.

Galerie


Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova