english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: A. Polzer
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pódiová diskuze “Československá pomoc při vzniku Státu Izrael v r. 1948”

Dne 7. června 2018 se v Tel Avivu uskutečnila Podiová diskuze “Československá pomoc při vzniku Státu Izrael v r. 1948”. Po promítnutí dokumentárního filmu “Česká křídla nad Sionem” o československých pilotech ve Válce o nezávislost režiséra Z. Pojmana následovala diskuse s Ivo Pejčochem, vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze, Martinem Korčokem, vedoucím Muzea holocaustu Sereď a Avrahamem Harshalomem, bývalým pilotem ve Válce o nezávislost. Akce byla organizována Velvyslanectvím České republiky, Velvyslanectvím Slovenské republiky a Českým centrem Tel Aviv jako součást akcí pořádaných u příležitosti 100. výročí založení ČSR a 70. výročí založení Státu Izrael.

Martin Korčok

Vedoucí muzea holocaustu Sereď

Martin Korčok se narodil v roce 1979 v Košicích. Studoval na katedře etnologie a neevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Po maturitě začal pracovat ve Slovenském národním muzeu - Muzeu židovské kultury, kde byl náměstkem ředitele. V současné době je vedoucím muzea holocaustu Sereď. Při práci v muzeu absolvoval externí studium na katedře etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal titul PhD. Následně v roce 2008 založil neziskové sdružení Edah, kde produkoval 38 filmů s přeživšími, vydával podpůrné vzdělávací materiály o holocaustu pro střední školy a organizoval vzdělávací programy pro učitele a studenty doma i v zahraničí. Publikuje studie v domácích a zahraničních publikacích o holocaustu a vzdělávání.

 

Ivo Pejčoch

Vědecký pracovník Ústavu vojenské historie v Praze
Narozen 18. března 1962. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity v Praze v oblasti moderních českých dějin. Od roku 1990 je šéfredaktorem odborného vojensko-historického měsíčního časopisu HaPM, od roku 2007 je vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze. Vedle dalších témat se věnuje aspektům vojenské pomoci státu Izrael. V časopise Historie a vojenství vydaným Vojenským historickým institutem v Praze, publikoval studii o vojenském výcviku členů Haganské brigády v Československu. Je autorem nebo spoluautorem sedmdesáti publikací a čtyřicet článků a studií.

 

Avraham Harshalom (Adam Friedberg)

Bývalý vojenský pilot během války za nezávislost v Izraeli

se narodil 1925 v Pružanech (dnešní Bělorusko) v rodině židovského vládního úředníka. Zde Avraham Harshalom vychodil židovskou základní školu a židovské gymnázium. V roce 1939 zabrali město Rusové a když začala v roce 1941 válka s Ruskem, město obsadili Němci. Ti zřídili ve městě ghetto, kam soustředili všechny židovské občany. V ghettě byl až do konce roku 1942, kdy spolu se všemi ostatními byl odvezen do koncentračního tábora Osvětim (jenom z tohoto ghetta to bylo cca 10.000 dalších Židů). Harshalom byl s celou svou rodinou v Osvětimi, kde však rodina byla poslána do plynových komor, bratr jen o chvíli později. 30. června 1944 Harshalom z Osvětimi utekl spolu s jedním Polákem a Rusem. Žel je brzy na to chytli. Štěstí, že je nezastřelili. Vymluvili se totiž, že zabloudili a hledají cestu zpět do lágru. Navrátili je zpět do Osvětimi. V říjnu 1944 začali vyvážet vězně z Osvětimi do jiných lágrů kvůli tomu, že se blížila ruská fronta. Harshalom byl odvezen do Buchenwaldu. Tam pracoval ve skupině, která stavěla v horách kanceláře pro Hitlera. Fronta se však blížila i z druhé strany a proto dělníky rozdělili na Židy a Poláky. Ve zmatku se povedlo Harshalomovi se vydávat za Poláka. Z transportu nežidů do Litoměřic utekl. Když vlak zastavil, tak vystoupil a schoval se ve vedlejším vlaku s uhlím. Tento druhý vlak zastavil až v Praze Holešovicích. Avraham Harshalom Protože měl na sobě pruhovaný vězeňský oblek, požádal jednou ráno kolemjdoucího chlapce Jindru Sobotku, aby mu donesl šaty. Ten tak učinil a až do konce války jej rodina Sobotkova schovávala nejdříve doma a pak v obchodě pana Hrstky. V roce 1945 se účastnil bojů na barikádách. Po válce zůstal v Praze, kde dostal české občanství a vystudoval Pražskou technickou univerzitu. Když začala v roce 1948 válka o nezávislost v Izraeli, absolvoval letecký výcvik v Olomouci a v roce 1949 odjel do Izraele jako pilot. Do Československa se kvůli komunistickému převratu již nevrátil. V armádě byl do roku 1950, po té v soukromém sektoru - elektroinstalace. V roce 1951 založil firmu Ariel, která se specializuje na elektrotechnické přístroje. Dodnes je jejím generálním ředitelem. Avraham Harshalom publikoval o svém životě knihu "Zrozen z popela" na jejímž základě byl natočen i stejnojmenný dokumentární film. Byl vyznamenán hodností plukovníka československé armády, pamětní medailí Rudolfa Medka a dalšími.

Galerie


Podiová diskuse o čs. pomoci Izraeli v r. 1948, 7.6.2018