english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné zasedání české a izraelské vlády 22. května 2016 v Jeruzalémě

Premiér Bohuslav Sobotka se společně s dalšími členy vlády zúčastnil v neděli 22. května 2016 v Jeruzalémě čtvrtých Mezivládních konzultací mezi Českou republikou a Státem Izrael. Předseda vlády se setkal ministerským předsedou Státu Izrael Benjaminem Netanjahuem, prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem a také předsedou Knesetu Juli-Joelem Edelsteinem. Součástí delegace předsedy vlády byly také tři desítky podnikatelů.

Jednání vlád se věnovalo spolupráci v politické, bezpečnostně-strategické a ekonomické oblasti. Významnou agendou jednání představovala rovněž oblast vědy, výzkumu a inovací, kybernetická bezpečnost, rozvojová spolupráce, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch, sociální služby, kulturní a školská spolupráce.

Zasazení stromu v lese KKL v Jeruzalémě

Zasazení stromu v lese KKL v Jeruzalémě

„V pořadí již čtvrté mezivládní konzultace mezi Českou republikou a Státem Izrael jsou důkazem vynikajících vztahů obou zemí. Jde o projev mimořádného partnerství, které naše země pojí a které se zakládá na sdílených hodnotách a dlouhé tradici historických vazeb našich národů. V Jeruzalémě jsme dnes s premiérem Netanjahuem jednali o rozvoji spolupráce v oblasti obchodu, vědy a výzkumu i kybernetické bezpečnosti. V prohlášení, které jsme podepsali s premiérem Netanjahuem, jsme se rovněž dohodli na pravidelném konání mezivládních konzultací každé dva roky. Diskutovali jsme také o stabilizaci Blízkého východu, Česká republika podporuje obnovení mírových rozhovoru mezi Izraelci a Palestinci. Důležitým tématem byla rovněž migrační krize a boj proti tzv. Islámskému státu, na kterém se obě naše země aktivně podílí. S premiérem Netanjahuem jsme se také zúčastnili česko-izraelského obchodního fóra, součástí české vládní delegace bylo více než třicet českých podnikatelů,“ uvedl během návštěvy premiér Sobotka.

Jednání s předsedou Knessetu

Jednání s předsedou Knessetu

Předseda vlády vyzdvihl, že od předchozích mezivládních konzultací došlo k vyhlášení společné česko-izraelské výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu, jmenování první české diplomatky pro oblast vědy a výzkumu a experta Národního bezpečnostního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, kteří působí na velvyslanectví ČR v Tel Avivu, či posílení spolupráce ministerstev obrany.

Jednání s předsedou Knessetu

Jednání s předsedou Knessetu


S obchodní výměnou dosahující až 1 mld. USD patří Izrael k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR v regionu Blízkého východu, v rostoucí míře i k významným zdrojům incomingového cestovního ruchu. Úspěšně se rozvíjí spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací, značný potenciál vykazuje spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, která patří ke klíčovým prioritám izraelské vlády. Pro českou ekonomiku jsou dále zásadní investice Izraele v ČR, které jsou alokovány do developerských projektů, potravinářského, farmaceutického a textilního průmyslu, do oblasti informačních technologií a dalších. Velmi čilá spolupráce probíhá dlouhodobě v kulturní a školské oblasti.

Přijetí u prezidenta Státu Izrael

Přijetí u prezidenta Státu Izrael

Společné prohlášení, které u příležitosti konání mezivládních konzultací podepsali předsedové vlád, obsahuje záměr konat mezivládní konzultace pravidelně každé dva roky. Kromě něj byl podepsán také Program spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury na léta 2016 – 2019 a čtyři další deklarace o spolupráci ve vědě, kybernetické bezpečnosti, cestovním ruchu a rozvojové pomoci.

Účast předsedů vlád na Česko-izraelském podnikatelském fóru

Účast předsedů vlád na Česko-izraelském podnikatelském fóru

Oficiální vládní delegace byla doprovázena rovněž obchodní misí tvořenou téměř třemi desítkami zástupců českých firem organizovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. V Izraeli existují pro české výrobce příležitosti jak v tradičních odvětvích, např. energetice, strojírenství, zemědělství či dopravní infrastruktuře, tak v nových perspektivních oblastech, zejména v kybernetické bezpečnosti, inovativních oborech jako jsou např. nanotechnologie, informační a komunikační technologie či zdravotnictví. Předseda vlády vystoupil společně s izraelským premiérem na Česko-izraelském podnikatelském fóru, kde akcentoval zájem českých obchodních firem o účast na tendrech v souvislosti s modernizací a rozvojem izraelské železniční infrastruktury a vyzval izraelské firmy k investování v ČR.

G2G

G2G

Předmětem rozhovorů byla také aktuální politická a bezpečnostní situaci v Izraeli, regionální bezpečnostní výzvy v souvislosti s přetrvávající syrskou krizí či vztahy Izraele s Íránem. Zvláštní zřetel byl věnován Blízkovýchodnímu mírovému procesu a možným vyhlídkám řešení izraelsko-palestinského konfliktu, přičemž předseda vlády potvrdil aktivní roli ČR v mírovém procesu a připravenost asistovat oběma stranám v řešení konfliktu.

Předsedu vlády doprovázeli na cestě do Izraele ministři průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr kultury Daniel Herman, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, ředitel Národně bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil.

Předchozí mezivládní konzultace se uskutečnily 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě. Česko-izraelské konzultace se konají od roku 2011.

 

Přehled podepsaných memorand a dohod:

Společné prohlášení předsedů vlád

Společné prohlášení předsedů vlád

Společné prohlášení předsedů vlád

Společné prohlášení shrnuje výsledky mezivládních konzultací a aktuální stav spolupráce v hlavních oblastech vzájemných vztahů, např. obchodu a investicích, vědě, výzkumu a moderních technologiích, obraně a bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, vzdělávání, kulturní spolupráci, cestovním ruchu či zahraniční politice. Prohlášení obsahuje záměr pořádat mezivládní konzultace pravidelně jednou za dva roky.

 

Program spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury na léta 2016 – 2019

Program spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury na léta 2016 – 2019

Program spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury na léta 2016 – 2019

ČR a Stát Izrael budou na základě této smlouvy podporovat spolupráci základních, středních a vysokých škol, výměnné pobyty učitelů a výuku reálií druhé země. Zvláštní pozornost bude věnována prevenci rasismu a antisemitismu a informování o dějinách holocaustu a osudech židovské komunity v Československu v době nacistické okupace. Součástí dohody je také vzájemné poskytování stipendií za účelem studia jazyka druhé země i dalších oborů. ČR a Izrael budou podporovat spolupráci památkových úřadů a kulturních institucí, společné kulturní akce a zapůjčování uměleckých děl a také spolupráci v oblasti knihovnictví a kinematografie. V oblasti vědy a výzkumu budou ČR a Izrael podporovat mobilitu vědeckých pracovníků a společné výzkumné projekty. Součástí dohody je také podpora výměn mládeže.

 

Společná deklarace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael

Společná deklarace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael

Společná deklarace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael

Ministerstva v deklaraci vyjadřují své odhodlání dále posilovat česko-izraelskou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a vítají vyhlášení výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu pro léta 2016 – 1018.

Deklarace o společném záměru o spolupráci v cestovním ruchu

Deklarace o společném záměru o spolupráci v cestovním ruchu

Deklarace o společném záměru o spolupráci v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo cestovního ruchu Státu Izrael vyjadřují záměr posilovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu, který vnímají jako důležitý aspekt posilování vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi občany obou zemí. Ministerstva budou podporovat navázání přímých kontaktů mezi institucemi činnými v oblasti cestovního ruchu, vzájemnou účast na veletrzích a budou si vyměňovat statistická data a jiné informace.

Deklarace o společném záměru v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce

Deklarace o společném záměru v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce

Deklarace o společném záměru v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura a Izraelská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV) vyjadřují v deklaraci záměr spolupracovat v oblasti rozvojové spolupráce, vyměňovat si informace o svých aktivitách a realizovat společné aktivity v oblasti rozvojové spolupráce ve třetích zemích.

Memorandum o porozumění mezi Národním bezpečnostním úřadem ČR a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnosti Státu Izrael

Memorandum o porozumění mezi Národním bezpečnostním úřadem ČR a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnosti Státu Izrael

Memorandum o porozumění mezi Národním bezpečnostním úřadem ČR a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnosti Státu Izrael

Memorandem obě instituce vyjadřují zájem navázat spolupráci, sdílet informace o své činnosti a kybernetických bezpečnostních hrozbách, organizovat školení a výměny pro své pracovníky a pořádat pravidelné konzultace.