česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty na rok 2021

Velvyslanectví České republiky v Tiraně vyhlašuje každoroční výzvu k předkládání návrhů na male lokální projekty pro rok 2021. Lhůta pro předložení návrhů projektů je do 9. října 2020 do 15:00 hodin místního času.

Podmínky pro předkládání návrhů jsou následující:

Návrhy mohou být předloženy pouze místním subjektem (realizátorem projektu), který má právní subjektivitu registrovanou v Albánii.

Může být předložen pouze jeden návrh od stejného realizátora.

Realizátor musí mít nárok na finanční prostředky z české rozvojové spolupráce. Místní projekty malého rozsahu nemohou být realizovány ústředním orgánem státní správy, ani politickou stranou nebo hnutím. Realizátorem může být například vzdělávací, lékařská, sociální nebo kulturní instituce, nevládní nezisková organizace, družstvo a územní správní jednotka. Realizátor přebírá plnou odpovědnost za materiální realizaci projektu. Rozpočet přidělený projektu nemůže pokrývat režijní náklady realizátora.

Návrh musí být předložen na identifikačním formuláři v českém nebo anglickém znění, které je k dispozici níže. Přílohy nejsou žádoucí. Identifikační formulář musí být řádně vyplněn ve všech částech a podepsán oprávněnou osobou. V případě nestátních subjektů musí být přiložena kopie dokumentu potvrzujícího právní subjektivitu realizátora spolu s dokladem osvědčujícím, že oprávněná osoba je oprávněna jednat jménem realizátora v Albánii.

Je žádoucí, aby realizátor spolupracoval s českými subjekty, například nakupoval české výrobky, využíval české know-how apod.

Projekty by měly usilovat o vlastní udržitelnost (bez nutnosti dlouhodobé podpory ze strany České republiky) a plnit cíle Strategie rozvojové spolupráce České republiky.

Český finanční příspěvek na projekt je 200 000 Kč – 500 000 Kč (spolufinancování projektu z jiných zdrojů je žádoucí, jeho výše libovolná), kurz velvyslanectví pro říjen, který se použije pro identifikační formulář, je: 1 ALL = 0,222470 Kč. Grant bude poskytnut v ALL v kurzu platném v den převodu peněz.

Termín realizace: březen/duben (po podpisu kontraktu) až 31.říjen 2021 (do konce října je nutné projekt finančně uzavřít).  Více informací viz. "Pokyny pro realizátory", které jsou k dispozici níže.

Návrh musí být předložen velvyslanectví nejpozději do 9. října 2020 do 15.00, a to jak v elektronické, tak i papírové formě.

Papírový formulář (v zapečetěné obálce adresované p. Petru Vlkovi a označené "Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty na rok 2021") musí být doručen na adresu: Velvyslanectví České republiky, Rruga Skënderbej č. 10, Tirana, elektronická podoba musí být doručena na emailovou adresu: petr_vlk@mzv.cz .

Identifikační formulář 2021 (XLS, 74 KB)

Identification form 2021 (XLS, 71 KB)

Pokyny pro realizátory (DOCX, 25 KB)