česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Finanční nástroje vnější spolupráce EU

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/index.html

Pro Albánii je určen nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA)

IPA je finančním nástrojem k podpoře kandidátských zemí a potenciálních kandidátů na vstup do EU. IPA je flexibilním instrumentem, který poskytuje pomoc v závislosti na pokroku jednotlivých zemí. Nástroj se skládá z pěti komponent, z nichž 3. – 5. jsou určeny pouze pro kandidátské země:

  1. Transformační pomoc a budování institucí
  2. Přeshraniční spolupráce se zeměmi EU nebo mezi zeměmi spadajícími pod IPA
  3. Regionální spolupráce (doprava, životní prostředí, ekonomický rozvoj)
  4. Rozvoj lidských zdrojů
  5. Rozvoj venkova

Albánie patří k zemím, které doposud neobdržely oficiální status kandidátské země a tudíž může čerpat finanční prostředky pouze na projekty spadající do následujících dvou komponent.

  1. Transformační pomoc a budování institucí
  2. Přeshraniční spolupráce se zeměmi EU nebo mezi zeměmi spadajícími pod IPA

Pro léta 2011-2013 je pro Albánii celkově vyčleněná částka na výše uvedené komponenty 288,8 mil. EUR.

Program pro roky 2014-2020 počítá s částkou 649,4 mil. EUR.

Pro doplnění informovanosti v souvislosti s finačními nástroji EU přikládáme následující odkazy:

1. Delegace Evropské Unie v Albánii

2. Evropská komise - webové stránky k výběrovým řízením

3. Generální ředitelství Evropské komise pro rozšíření.