česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Creative Commons toppr.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na Projekty na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2021

Velvyslanectví České republiky v Tiraně vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na Projekty na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2021. Lhůta pro předložení návrhů projektů je do 23. října 2020 do 14:00 hodin místního času.

Program PROPEA umožňuje českým firmám využít placených služeb místních profesionálních poradenských subjektů za účelem rozvoje svých stávajících nebo budoucích obchodních aktivit v Albánii.

Služby těchto subjektů mohou být v rámci schváleného projektu dotovány z programu PROPEA ve výši 70%. Dotace je poskytována přímo místnímu poskytovateli služby formou úhrad faktur za poskytnutou službu. Podmínkou je předchozí úhrada služby ze strany české firmy (objednatele služby) ve výši 30% ceny.

Program PROPEA může česká firma využít na poskytnutí následujících služeb (způsobilé výdaje projektu):

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí místního subjektu

Podmínky pro předkládání návrhů:

Návrhy mohou být předloženy pouze místním subjektem (realizátorem projektu), který má právní subjektivitu registrovanou v Albánii.

Návrh musí být předložen na standardizovaném formuláři v českém jazyce, který musí být řádně vyplněn ve všech jeho částech, bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby. K návrhu musí být přiložena kopie dokumentu potvrzujícího právní subjektivitu realizátora spolu s dokladem osvědčujícím, že oprávněná osoba je oprávněna jednat jménem realizátora v Albánii.

Formulář návrhu včetně jeho předkladu do anglického jazyka, bude zaslán budoucímu předkladateli emailem na požádání. Případné dotazy zodpoví p. Petr Vlk, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, tel: +355 4 2234004, email:  petr_vlk@mzv.cz .

Projekt musí být realizován a uhrazen v období od 1.1.2021 do 31.10.2021.

Návrh musí být předložen velvyslanectví nejpozději do 23. října 2020 do 14.00, a to jak v elektronické, tak i papírové formě.

Papírový formulář (v zalepené obálce adresované p. Petru Vlkovi a označené "Výzva k předkládání návrhů PROPEA na rok 2021") musí být doručen na adresu: Velvyslanectví České republiky, Rruga Skënderbej č. 10, Tirana, elektronická podoba musí být doručena na emailovou adresu: petr_vlk@mzv.cz .