česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Založení firmy v Albánii

Nově vznikající firmy se registrují v Národním registračním centru AL (dále NRC), tzv. „One stop shop“, které zajistí registraci v obchodním rejstříku, přidělí identifikační kód (albánskou zkratkou NIPT). NRC provede registraci, včetně daňového, sociálního a zdravotního pojištění, úřadu práce a INSTAT.

Založení firmy v Albánii upravuje zákon č. 7638 z 19.1.1992 "O obchodních společnostech."

Nejrozšířenější formou podnikání právních subjektů jsou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.). Minimální základní kapitál u s.r.o. musí být 100.000 leků (či ekvivalent v zahraniční měně). Tato částka je poté dělena v nominální hodnotě, pokud je více partnerů, avšak nejnižší oficiální vklad je 1.000 leků (pozn. kurz 1 EUR = 140 ALL, 1 USD = 102 ALL). Minimální základní kapitál u a.s. musí být pro neveřejnou společnost 2 000 000 ALL (či ekvivalent v zahraniční měně), pro veřejnou společnost 10 000 000 ALL (či ekvivalent v zahraniční měně). Dozorčí rada řídí výkonnou radu. Dozorčí rada by měla mít více než 3 a méně než 21 členů s tím, že 1/3 členů by měla být zaměstnána v a.s.

K registraci firmy jsou potřebné následující dokumenty:

Písemná žádost adresovaná registrační kanceláři. Žádost musí být podána všemi "nelimitovanými partnery" u akciových společností a jednotlivými podílníky u s.r.o. V žádosti musí být uvedeno, o jaký typ společnosti se bude jednat, podmínky - pokud již existují:

a) pro s.r.o.: jméno, příjmení, datum a místo narození partnerů s "ručením omezeným" včetně finančního vyjádření podílu jednotlivým partnerů na základním kapitálu,

b) pro a.s.: jména, příjmení, data a místa narození účetních a šíře kompetencí, ustanovených ve statutu společnosti, které určují kompetenci účetních jako reprezentantů firmy,

c) kromě toho je dále nezbytné k žádosti přiložit: statut firmy, dokument o založení firmy a dokument o schůzce účetních, dále jmenný seznam s osobními daty členů dozorčí rady,

d) u akciové společnosti je dále požadován ověřený dokument o vkladovém účtu jako výsledek úhrady podílů základního kapitálu, nebo ověřené podpisy podílníků o jejich platbách v hotovosti. Pokud vyžaduje předmět podnikání firmy oficiální ověření, je požadována notářsky ověřená kopie.

Tyto dokumenty platí jak pro albánské, tak zahraniční podnikatele, kteří hodlají v Albánii vstoupit do společného podniku nebo založit vlastní firmu. Dokumenty musí být pouze v albánském jazyce a notářsky ověřené.

Licence je požadována u následujících aktivit: turistika, stavebnictví, provozování čerpacích stanice, rybolov, telekomunikace, rádio a TV, výroba a distribuce farmaceutických výrobků.

Náklady na založení firmy:

1. Finanční náklady za právního zástupce, který zpracovává statut firmy a dokument o založení firmy ( náklady se pohybují v rozmezí 1 000 - 2 000 EUR).

2. Registrační poplatek v Národní registrační agentuře ( oficiální taxa stanovuje 100 ALL).

3. Poplatek za registraci v Hospodářské a průmyslové komoře ( je placen v různých sazbách, ročně od 10.000 - 100.000 ALL, podle typu firmy, členství v hospodářské komoře je povinné).

4. Náklady za notáře ( 500 - 1 000 EUR).

5. Náklady za oficiální překlady dokumentů, pokud nebyly sepsány v albánštině.

Závěr: Před založením firmy v Albánii doporučujeme konzultace s OEÚ ZÚ Tirana. Jsme připraveni případným zájemcům poskytnout kontakty na albánské právníky a notáře.

Pozn.

Národní registrační centrum (Qendra Kombetare e Regjistirik) je zřízeno zákonem č. 9723 "O zřízení Národních registračních center" (přijat Parlamentem AL 3. května 2007). Centrum zahájilo svoji činnost 3. září 2007. Je napojeno na kompetentní albánské úřady. Jedná se o projekt v rámci Milennium Challenge Account implementovaný a financovaný USAID.

Adresa:

Rruga Ismail Qemali

Tel. 00355 4 250 066

Fax 00355 4 255 532

E-mail: info@qkr.gov.al

www.qkr.gov.al

Asociace zahraničních investorů (Foreign Investors Association of Albania)

Marinela Jazoj - výkonná ředitelka

Rruga: Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall 1, 3rd floor, No.13

Tirana, Albania

Tel./fax 00355 4 269 282

Mobil: 00355 068 20 55 818, 069 20 34 469, 068 20 55 818

E-mail: fiaalb@albaniaonline.net

www.fiaalbania.com

Albánská investiční a rozvojová agentura (obdoba českého Czechinvestu), která může pomoci při vyhledání obchodního partnera.

Manjola Gjoni - výkonná ředitelka

Bulevard "Gjergj Fishta", Pall."Shallvareve", Tirane, Albania.

Tel: +355 4 2251 001

E-mail: info@aida.gov.al

www.aida.gov.al