česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy

Velvyslanectví České republiky v Tiraně částečně obnovilo poskytování vízových služeb.

S účinností od 8. června 2020 bylo na Velvyslanectví ČR v Tiraně částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.

Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu. Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahupřehled naleznete níže v tomto článku. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

 Pro informaci a objednání termínu kontaktujte visa_tirana@mzv.cz.

 

1. Rozsah vízové činnosti

SCHENGENSKÁ VÍZA:

Příjem žádostí           

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

a/ Příjem žádostí o         

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

● MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM  SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

●  DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURNÍ, SPORTOVNÍ a PRACOVNÍ DOVOLENÁ                                                                                                                                                                                             

b/ Pokračování v přerušených řízeních

Jsou obnovena řízení o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).

 

2. Vstup na území ČR a karanténní opatření

Vstup na území ČR zůstává za pokračující pandemie omezen, a to především pro krátkodobé cesty.

PŘEHLED, kdo aktuálně smí nebo nesmí navštívit ČR, naleznete na webu Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

Osoby, které přicestovat mohou, musí striktně dodržet karanténní opatření = vyplnit příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a absolvovat test. Přesný návod k postupu naleznete ZDE.

Podrobnější informace viz článek Cestování do ČR - aktuální informace

 

3. Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti – jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti.

U dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, nikoliv při podání žádosti.

 

Doklad se vyžaduje u těchto víz / povolení k pobytu:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem ostatní při jiných vzdělávacích aktivitách

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu,

úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu),

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu).

 

Vzor potvrzení přijímacího subjektu (DOCX, 136 KB)

 

4. Další informace:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (tzv. "zelený seznam")

BEFORE YOU TRAVEL: Step-by-step guide on quarantine measures

Poskytování vízových služeb a hygienická opatření

Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Ministerstvo zahraničních věcí ČR