česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Biometrický cestovní pas

Jedná se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Doba jeho platnosti je u dospělých osob 10 let, u dětí 5 let. Biometrický pas platí k cestám do všech států světa.

Žádost se podává osobně na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví  a je potřebné se předem telefonicky nebo emailem objednat.

Do čipu biometrického pasu se ukládají osobní údaje, fotografie a otisky prstů.

Snímání otisků prstů se provádí na místě při podání žádosti, a to osobám starším 12 let.

Každý žadatel starší 5 let se musí při podání žádosti vlastnoručně podepsat.

Vydaný biometrický pas lze převzít pouze u úřadu, kde byla žádost podána, nebo který pas vydal (nutno vybrat v okamžiku podání žádosti).

Náležitosti k žádosti:

- Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu – v zásadě se předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR. Pokud nastaly změny v osobních údajích, bude požadováno jejich doložení (předloží se opravený rodný list, oddací list provdaných žen, které změnily příjmení, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.)

- Pokud žadatel nedisponuje žádným platným českým dokladem totožnosti, prokáže se cizozemským osobním dokladem a předloží české matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.). Za této situace je potřeba nejprve vyžádat osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší než 1 rok.

- Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let – příp. opatrovníkem apod. (osobní doklad totožnosti zákonného zástupce, osobní doklad a rodný list nezletilého a za absence osobního dokladu i osvědčení o státním občanství)

- 1 fotografie o rozměru 5 x 5 cm (fotografie se během podání žádosti skenuje)

- zaplacení poplatku (v hotovosti v EUR na ZÚ)

- žádost (zpracovává se elektronicky na ZÚ) a prohlášení (obdrží na ZÚ)

 

Požadavky na fotografii
Vzhledem k tomu, že se fotografie během podání žádosti zpracovává výpočetní technikou, je její kvalita velmi důležitá pro bezproblémové přijetí žádosti. Šablonu fotografie doporučujeme vytisknout a předat ji fotografovi.

Šablona s požadovanými parametry fotografie

Fotografie musí mít hladký povrch a zobrazovat občana v předním čelném pohledu a ukazuje jeho hlavu a horní část ramen. Ústa musí být zavřená. Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti.

Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Výška obličejové části hlavy (vzdálenost od očí k bradě) je minimálně 13 mm. Vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je minimálně 2 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré popř. světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby (obočí, oči, nos, ústa, brada a celkový tvar obličeje).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonné lhůty pro vydání

30 dnů, je-li žádost podána v ČR,
120 dnů, je-li žádost podána na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Tiraně

Poznámka: vyřízení v praxi trvá přibližně 4 – 6 týdnů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převzetí vyhotoveného pasu

 

Jakmile bude Váš cestovní pas vyroben, vyzveme Vás emailem k jeho převzetí. K vyzvednutí je potřebné se předem telefonicky nebo emailem objednat na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví.

Osoby starší 15 let si pas vyzvedávají osobně.

Cestovní pas lze vydat pouze žadateli, který prokáže svou totožnost.

přílohy

ePasy_Sablona 67 KB PDF (Acrobat dokument) 14.1.2010