česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Tiraně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 

Zveřejněno dne:         31.01.2023

Bude staženo dne:     14.02.2023

 

 

VOKRRI Robert (PDF, 146 KB)