česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanecká karta a modrá karta

Žádost o zaměstnaneckou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce. Zaměstnanecká karta je formou dlouhodobého pobytu. Žádost o modrou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání).
 

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na Velvyslanectví v Tiraně po sjednání pohovoru na e-mailové adrese: visa_tirana@mzv.cz (instrukce naleznete v kapitole Vízové informace) a následném potvrzení termínu. ZÚ žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá ZÚ v Tiraně vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, tj. zaměstnaneckou kartu (modrou kartu). Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které vydá zaměstnaneckou kartu.

Náležitosti k žádosti o zaměstnaneckou kartu:

 • formulář  
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek 
 • podpůrné doklady
  • o účelu cesty (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, doklad k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – je-li vyžadováno)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva , potvrzením o zajištění ubytování (v tomto případě lze využít formulář viz zde , podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být úředně ověřen) nebo jiné)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu nebo jiné)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců.  (V Albánii Dëshmi Penaliteti  nesmí být starší 90 dnů)
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění v případě udělení víza
 • k žádosti o modrou kartu je třeba doložit ukončené nejvyšší vzdělání

Podrobná informace o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda zaměstnaneckých karet spadá.

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti