česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace k hlasování na ZÚ ČR v Tiraně

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Tiraně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Albánie.

Voliči jsou zapsáni buď ve stálých seznamech voličů, nebo ve zvláštních seznamech voličů.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad na území ČR pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Zvláštní seznam voličů (dále jen "ZSV") vede zastupitelský úřad ČR v zahraničí pro voliče, kteří mají v jeho územním obvodu bydliště.

Volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Pro voliče, kteří pobývají v zahraničí pouze krátkou dobu a chtějí hlasovat na zastupitelském úřadu jen při jedněch volbách, je tedy mnohdy vhodnější, aby nežádali o zápis do ZSV, ale aby požádali o vydání voličského průkazu ten obecní úřad, u kterého jsou vedeni ve stálém seznamu voličů na území ČR.

Do ZSV může být zapsán i občan, který je v ČR přihlášen k trvalému pobytu. Zápis do ZSV nemá na existenci trvalého pobytu vliv. Volič zapsaný do ZSV je však následně automaticky vyškrtnut na území ČR ze stálého seznamu voličů.

Občan, který není v ČR přihlášen k trvalému pobytu a současně není zapsán do ZSV, se tedy voleb vůbec nemůže zúčastnit.

 Podle současné české právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

Při uvedených volbách může na Velvyslanectví ČR v Tiraně hlasovat:

  • volič zapsaný do ZSV vedeného velvyslanectvím, nebo
  • volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz.

ZSV je trvalé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Pokud jste tedy byli zapsáni do ZSV, je tento zápis platný do té doby, než sami požádáte o vyškrtnutí. 

Změny v ZSV se provádějí průběžně, a to vždy jen na základě žádosti voliče. Volič tedy nemusí čekat na vyhlášení voleb.

Žádost o zápis do ZSV však musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb.
 

Volič, který končí pobyt v zahraničí, by měl ještě před odjezdem požádat o vyškrtnutí ze ZSV, aby mohl být zapsán do stálého seznamu voličů na území ČR. To mu umožní hlasovat i ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

ZSV plní funkci i pro účely voleb do:

  • Senátu Parlamentu ČR,
  • Evropského parlamentu.


Při volbách do Senátu však lze hlasovat pouze na území ČR. Voliči zapsaní do ZSV pak mohou na území ČR hlasovat na základě voličského průkazu vydaného naším velvyslanectvím. Obdobně lze na základě voličského průkazu hlasovat i při volbách do Evropského parlamentu.

Voliči zapsaní do ZSV nemohou vůbec hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

České zákony neumožňují:

  • korespondenční volbu, tedy odeslání hlasovacího lístku poštou,
  • volbu elektronickými prostředky, tedy hlasování prostřednictvím internetu, 
  • hlasování v zastoupení na základě plné moci.

V zahraničí též nelze hlasovat do přenosné volební schránky.