česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tiraně mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Albánie.

Budete-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Albánii je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Podrobnosti viz článek Voličský průkaz. 

 

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví (Pozn.: pokud jste již zapsán(a) z minulých voleb, není třeba se zapisovat znova):
 

písemnou  ​Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů​ (DOC, 34 KB)  - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, a dále:

  • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský - opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
     
  • doklad prokazující státní občanství České republiky (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, cestovní průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku),
     
  • doklad potvrzující bydliště na území Albánie.

Shora uvedené doklady musí být v originále nebo ověřené kopii.

Žádost musí být předána, nebo doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021 (v sobotu 28.8. a v neděli 29.8. lze žádost předat v době od 8:00 do 16:00 hod. - k osobnímu předání žádosti si prosím smluvte schůzku - tel. +355 68 409 01 11 nebo email: tirana@embassy.mzv.cz).

Za zápis do seznamu se neplatí žádný poplatek.

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů bude automaticky vyškrtnut na území ČR ze stálého seznamu voličů. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tiraně. 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat emailem na adrese tirana@embassy.mzv.cz.