česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do ČR z Albánie

Od 6. září 2021 spadá Albánie mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva).

Albánie od 6.9.2021 spadá mezi země s  velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva). Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platí následující pravidla pro cestu do ČR z Albánie 

1) Občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem v ČR a cizinci s povoleným trvalým pobytem v ČR musí před návratem do ČR  (od 27.10.2021):

 

a) vyplnit Příjezdový formulář (s výjimkou dětí do 12 let) a  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole 

b) Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  disponovat negativním výsledkem testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí: písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

c) Po vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku testu je povinnost nosit respirátor při každém opuštění bydliště.

V případě příjezdu individuální dopravou není nutné disponovat před vstupem na území České republiky žádným testem. Po vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku testu je povinnost nosit respirátor při každém opuštění bydliště.

Nezbytné cesty

Pravidla návratu do ČR.

Dostupnost ubytování a dalších služeb pouze s potvrzením o očkování nebo prodělání Covid-19

VÝJIMKY PRO: 

Pro očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19, platí výjimky z povinnosti testů, zůstává však povinnost vyplnění příjezdového formuláře! Podrobnější informace zde

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test. 

Informace o výjimkách pro další kategorie osob jsou k nalezení zde. 

--------------------------------------

2) Občané Albánie a dalších třetích zemí bez povoleného pobytu v zemích EU 

 

Osoby plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín v jedné z na seznamu uvedených zemích mohou cestovat do ČR bez jakéhokoliv omezení. Je nutné pouze vyplnit  Příjezdový formulář a předložit očkovací certifikát. Více zde.

Pro osoby, které nejsou očkované, platí následující: Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví  v části II. 2. Občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou  nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ , a kteří nežijí v zemích s nízkým rizikem nákazy, mají v současné době zakázán vstup na území ČR. Z tohoto zákazu existují výjimky, které jsou popsání v části II. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.  Více zde.

--------------------------------------

Zároveň upozorňujeme, že nadále platí, že pro přístup ke službám v ČR je nutné splňovat epidemiologické požadavky (test, očkování, atp.). Aktuální opatření jsou k nalezení na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.  Informace o možnostech provedení RT-PCR testů v Albánii viz článek Vstup do země a opatření v souvislosti s koronavirem - Albánie.

Podrobnosti k cestování do ČR a aktuálně platná pravidla pro vstup do ČR jsou k nalezení též na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR  nebo na stránce Ministerstva vnitra ČR. 

V případě dotazů kontaktujte  Zastupitelský úřad ČR v Tiraně +355/4/223 4004, e-mail: tirana@embassy.mzv.cz  nebo  Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro cesty do zahraničí na tel.+ 420 222 264 222  (Po  - Pá 8 - 16 hod.) nebo zašlete email na e-mailovou linku Ministerstva vnitra ČR pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.