česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do ČR - aktuální informace

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru 

 

1. VSTUP A POBYT NA ÚZEMÍ ČR

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. To se týká především osob, které doposud mohly neomezeně přicestovat z tzv. zelených zemí. Uvedené se nyní mění a platí možnost přicestování jen v nezbytně nutných případech ze všech zemí. Omezení zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely) nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách.

Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů.

Osobám, které do ČR z nezbytně nutných případů přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR.

Omezení volného pohybu osob v ČR platí do 3. listopadu s možností prodloužení.

Usnesení vlády ČR (PDF, 230 KB)

 

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru jsou upraveny v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Cizinci bez povoleného pobytu v EU nemohou nyní cestovat do ČR (např. za turistikou nebo jinými účely). Bezvízově lze cestovat pouze v mimořádných naléhavých situacích, v ostatních případech je potřeba zažádat o udělení dlouhodobého víza/pobytu za příslušným účelem (např. studium). 

Všechny osoby, které pobývaly v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinny před vstupem na území ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (viz níže) a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu.  Seznam odběrových center v ČR zde   Občané EU, včetně občanů ČR, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se mohou  na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin. 

Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 12 hodin, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní, a osob mladších 5 let. Platí zákaz volného pohybu osob, které pobývaly v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 na celém území ČR ( s výjimkou a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 1.11 ochranného opatření, b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, e) cest zpět do místa svého bydliště, f) pohřbů)  po celou dobu pobytu na území ČR, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR. Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let. 

Aktuální informace k cestování lze nalézt též na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

2. PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR z ALBÁNIE

Při návratu občanů ČR a jejich rodinných příslušníků a cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR z Albánie platí v tuto chvíli až na výjimky stanovené v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  nutnost absolvování RT-PCR testu (do 5 dnů od vstupu na území České republiky a na vlastní náklady).  Seznam odběrových center v ČR zde    Občané EU, včetně občanů ČR, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou  na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin.

!!!Od 21.9.2020 je povinnost před příjezdem do ČR vyplnit online příjezdový formulář.  Formulář je k nalezení na www.prijezdovyformular.cz. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále akreditovaných členů diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitelů diplomatických pasů cestujících do ČR za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí ČR, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní. Formulář je možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba. Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

3. TRANZIT PŘES ÚZEMÍ ČR

Občané EU a cizinci s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU mohou přes území ČR tranzitovat po dobu max. 12 hod. bez nutnosti karanténních opatření.

 

4. VSTUP PARTNERU OBČANU ČR/EU

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, a nepotřebují ke krátkodobému pobytu do 90 dnů vízum, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Podrobnosti zde

 

5. UŽITEČNÉ ODKAZY

V případě dotazů kontaktujte  Zastupitelský úřad ČR v Tiraně +355/4/223 4004, e-mail: tirana@embassy.mzv.cz  nebo zašlete email na e-mailovou linku Ministerstva vnitra ČR pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Epidemiologická situace v ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informační linka ke koronaviru v ČR 1221