česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do ČR z Albánie

Od 6. září 2021 spadá Albánie mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva).

Albánie od 6.9.2021 spadá mezi země s  velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva). Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platí následující pravidla pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR pro cestu do ČR z Albánie (od 6.9.2021):

Cestující z těchto zemí (Albánie) musí před cestou do ČR: ***

a) vyplnit Příjezdový formulář a  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole 

b) Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  disponovat negativním výsledkem testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí: písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

c) Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO: 

Pro očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19, platí výjimky z povinnosti testů, zůstává však povinnost vyplnění příjezdového formuláře! Podrobnější informace zde

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test. 

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Informace o výjimkách pro další kategorie osob jsou k nalezení zde. 

--------------------------------------

*** Informace  pro občany Albánie a občany třetích zemí ***  

Osoby plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín v jedné z na seznamu uvedených zemích mohou cestovat do ČR bez jakéhokoliv omezení. Je nutné pouze vyplnit  Příjezdový formulář a předložit očkovací certifikát. Více zde.

Pro osoby, které nejsou očkované, platí následující: Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví  v části II. 2. Občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou  nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ , a kteří nežijí v zemích s nízkým rizikem nákazy, mají v současné době zakázán vstup na území ČR. Z tohoto zákazu existují výjimky, které jsou popsání v části II./ a- l a II.3 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.  Více zde.

--------------------------------------

Zároveň upozorňujeme, že nadále platí, že pro přístup ke službám v ČR je nutné splňovat epidemiologické požadavky (test, očkování, atp.). Aktuální opatření jsou k nalezení na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.  Informace o možnostech provedení RT-PCR testů v Albánii viz článek Vstup do země a opatření v souvislosti s koronavirem - Albánie.

Podrobnosti k cestování do ČR a aktuálně platná pravidla pro vstup do ČR jsou k nalezení též na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR  nebo na stránce Ministerstva vnitra ČR. 

V případě dotazů kontaktujte  Zastupitelský úřad ČR v Tiraně +355/4/223 4004, e-mail: tirana@embassy.mzv.cz  nebo  Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro cesty do zahraničí na tel.+ 420 222 264 222  (Po  - Pá 8 - 16 hod.) nebo zašlete email na e-mailovou linku Ministerstva vnitra ČR pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.