česky  english  shqip 

Advanced search

Informacion për Viza

Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë ka seksionin e vizave për territorin e Republikës së Shqipërisë. Qytetarët e Shqipërisë, mbajtës të pasaportave biometrike janë të përjashtuar nga kërkesat e vizave për qëndrim afatshkurtër (viza Shengen) që prej Dhjetorit 2010, në rast të një punësimi afatshkurtër deri 90 ditë ata duhet të aplikojnë pranë Ambasadës Çeke në Tiranë.
 

Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë ka seksionin e vizave për territorin e Republikës së Shqipërisë. Qytetarët e Shqipërisë, mbajtës të pasaportave biometrike janë të përjashtuar nga kërkesat e vizave për qëndrim afatshkurtër (viza Shengen) që prej Dhjetorit 2010, në rast të një punësimi afatshkurtër deri 90 ditë ata duhet të aplikojnë pranë Ambasadës Çeke në Tiranë.
 

 Qytetarët e vendeve të treta – mbajtës të lejeve afatgjata të qëndrimit me residencë në Shqipëri, ose rezidentët e përhershëm mund të aplikojnë për një vizë afatshkurtër (Shengen) pranë Ambasadës Çeke në Tiranë. Informacion i mëtejshëm ose kerkesat shtesë janë të disponueshme KETU.    

Për lloje të tjera vizash – vizë afatgjatë ose leje qëndrimi afatgjatë ata mund të aplikojnë pranë Ambasadës Çeke në Tiranë.

Për një takim për të paraqitur kërkesën tuaj, ju lutemi dërgoni një e-mail në: visa_tirana@mzv.cz

Ju lutemi shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj, datën e lindjes, kombësinë, numrin e pasaportës tuaj dhe vlefshmërinë e saj, llojin e aplikimit (në rast aplikimi për kartën e punonjësit ju lutem vendosni numrin e vendit vakant të punës), numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit. Përfaqësuesi i Ambasadës do të caktojë takimin tuaj dhe do të përgjigjet me e-mail. Asnjë aplikim nuk mund të përpunohet pa u caktuar një takim.