česky  english  shqip 

Advanced search

Leja e Qëndrimit Afatgjatë

Si viza afatgjatë ashtu edhe leja afatgjatë e qëndrimit lëshohen kur qëndrimi në territorin e Republikës Çeke pritet të tejkalojë 3 muaj. Në përgjithësi, viza afatgjatë synon kryesisht personat që pritet të qëndrojnë në Republikën Çeke për disa muaj- për shembull në një program studimi i cili zgjat disa muaj, etj. Leja afatgjatë e qëndrimit synon kryesisht ata persona që pritet të qëndrojnë më gjatë në Republikën Çeke – për shembull të studiojnë në një program universitar, të punësohen, etj.
 

Karta e punësimit dhe karta blu janë të dyja lloje të lejeve afatgjata të qëndrimit.

Ngjashmëritë:

  • lejojnë qëndrimin i cili tejkalon 90 ditë (3 muaj)
  • lejojnë lëvizjen në Zonën Shengen – qëndrimi në Shtetet e tjera të Zonës Shengen duhet të mos tejkalojë 90 ditë brenda çdo 180 ditëve dhe duhet të jetë e një natyre jo-futimprurëse
  • vizat afatgjata dhe lejet e qëndrimit afatgjata mund të zgjaten në territorin e Republikës Çeke – në rast se qëllimi i qëndrimit vazhdon ju lutemi të kontaktoni degën përkatëse të Ministrisë së Brendshme sipas vendit të qëndrimit

Ndryshimet:

Vizat afatgjata lëshohen:

  • si viza të shumëfishta për maksimumi 1 vit
  • për qëllime shëndeti, kulture, sporti, studimi, kërkimi shkencor, familje, sipërmarrje dhe të tjera

Lejet afatgjata të qëndrimit lëshohen:

  • si viza me një-hyrje për qëllim tërheqjen e lejes afatgjatë të qeëndrimit për të qëndruar në territorin e Republikës Çeke për një kohëzgjatje prej 60 ditësh dhe vlefshmërie prej 6 muajsh
  • për qëllim punësimi (karta e punësimit ose karta blu), studimi, kërkimi shkencor dhe bashkimi familjar

Burimet ligjore:

  • Akti Nr. 326/1999 Kol.,  për Qëndrimin e Shtetasve të Huaj në Republikën Çeke dhe  Ndryshimi i Disa Akteve