česky  english  shqip 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Udhëtimi për në Republikën Çeke

Rregullat dhe kushtet për hyrjen në territorin e Republikës Çeke dhe masat aktuale të karantinës

1. HYRJA DHE QENDRIMI NË REPUBLIKËN ÇEKE

Rregullat për hyrjen në territorin e Republikës Çeke dhe masat e karantinës përcaktohen në Masën Mbrojtëse që synon të sigurojë mbrojtje nga hyrja e sëmundjes COVID-19, e shkaktuar nga koronavirusi i ri SARS-CoV-2 (referuar më tej si "Masa Mbrojtëse") që  mund të gjendet në faqen e internetit të  Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Çeke.  

Shtetasit e huaj pa leje qëndrimi në BE nuk mund të udhëtojnë aktualisht në Republikën Çeke, p.sh. për turizëm ose qëllime të tjera. Të huajt pa viza mund të udhëtojnë në Republikën Çeke vetëm në raste të jashtëzakonshme urgjente siç përcaktohet në Masën Mbrojtëse, në raste të tjera është e nevojshme të aplikoni për vizë/qëndrim afatgjatë për qëllimin e veçantë (p.sh. studimi). Informacion për aplikimin për vizë.

Qe nga 21 shtatori 2020, të gjithë personat që udhëtojnë nga vendet që nuk janë në listën e vendeve me rrezik të ulët të transmetimit  (Shqipëria nuk është në listë) kanë detyrimin të paraqesin një formular mbërritje on-line. Forma elektronike është në dispozicion këtu: Forma e Shëndetit Publik për Vendodhjen e Pasagjerit.  Kjo formë duhet të dorëzohet gjithashtu gjatë kontrollit në kufi ose kontrolleve gjatë qëndrimit në territor. Formulari mund të shtypet ose të shfaqet në pajisje telefoni dhe të tregohet në momentin e mbërritjes në Republikën Çeke. Formulari gjithashtu përfshin një seksion për bashkudhëtarët, të cilët duhet të plotësohen vetëm nëse ata janë anëtarë të familjes nën moshën 18 vjeç. Prandaj, këta persona nuk duhet të plotësojnë formularin e tyre, por janë pjesë e formularit që duhet të plotësohet nga një i rritur. Pas plotësimit dhe dorëzimit të formularit, një konfirmim i plotësimit do t'i dërgohet përdoruesit në adresën e postës elektronike të shënuar në formë. E-maili përmban një kod QR dhe një link ku shfaqet i gjithë konfirmimi, duke përfshirë të gjitha të dhënat e futura. Pas skanimit në çdo telefon celular, kodi QR do të shfaqë versionin on-line të konfirmimit për verifikim. Verifikimi i shfaqur përmban të gjitha të dhënat e futura.

Personat e mbërritur janë të detyruar t'i nënshtrohen një testi PCR në Republikën Çeke brenda 5 ditëve nga mbërritja. Qendrat e testimit në Republikën Çeke (vetëm në Çekisht). Është gjithashtu e mundur të paraqitet një rezultat i testit PCR që është lëshuar nga një vend tjetër anëtar i BE-së. Ky dokument duhet të dorëzohet në stacionin përkatës higjienik menjëherë pas mbërritjes dhe nuk mund të jetë më i vjetër se 72 orë. Ky rregull zbatohet për shtetasit Çekë, shtetasit e BE-së dhe shtetasit e vendeve të treta me një leje qëndrimi afatgjatë ose të përhershme në Republikën Çeke ose në një vend tjetër të BE-së.

Nga masat e sipërpërmendura përjashtohen punonjësit e firmave ndërkombëtare të transportit, shtetasit e BE-së dhe të huajt me leje qëndrimi afatgjatë ose të përhershme në BE që kalojnë përmes Republikës Çeke për 12 orë ose më pak, si dhe diplomatë dhe zyrtarë të organizatave ndërkombëtare të regjistruara me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke, me kusht që qëndrimi i tyre këtu të mos kalojë 14 ditë.

Informacioni për hyrjen e shtetasve të huaj në territorin e Republikës Çeke do të gjendet në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme.

 

2. TRANZITI NË REPUBLIKËN ÇEKE

Siç është parashikuar në Masën Mbrojtëse (shih më lart) Qytetarët e BE-së dhe shtetasit e huaj me leje qëndrimi afatgjatë ose të përhershme në Bashkimin Europian mund të kalojnë nëpër Republikën Çeke deri në 12 orë pa pasur nevojë për ndonjë masë karantine.

 

3. HYRJA E PARTNERËVE TË QYTETARËVE TË ÇEKISË / BE-SË

Shtetasit e huaj që kanë partner një shtetas të Republikës Çeke, ose një shtetas të BE-së me qëndrim të përkohshëm në Republikën Çeke, dhe që nuk kanë nevojë për vizë për një qëndrim afatshkurtër deri në 90 ditë, mund të mbërrijnë në Republikën Çeke pa vizë bazuar në një konfirmim për hyrje të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Më shumë detaje mund të gjeni këtu.   

 

4. FAQE dhe KONTAKTE TË DOBISHME

E-mail posacerisht për pyetjet në lidhje me hyrjen në territorin e Republikës Çeke: cestovani.covid19@mvcr.cz  ose mund të kontaktoni Ambasadën e Republikës Çeke në Shqipëri: tel. +355 4 223 4004, email: tirana@embassy.mzv.cz

Informacioni për hyrjen e shtetasve të huaj në territorin e Republikës Çeke mund të gjendet në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme 

Situata aktuale e epidemisë COVID-19 në Republikën Çeke – Ministria e Shëndetësisë

Masa të rëndësishme COVID-19 për të huajt  -  Ministria e Punëve të Jashtme

 Linja kombëtare e informacionit për COVID-19 në Republikën Çeke - 1221