english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

Oznamovací povinnost pro všechny repatriované osoby – ode dne 7. 4. 2020

thumb

Vláda ČR uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky (i individuálně), předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu… více ►

Japonsko zavádí další omezení k vstupu do země pro cizince, a to s účinností od 0:00 dne 3. 4. 2020 (japonského času), zahrnující i zákaz vstupu z České republiky

thumb

Japonsko k již dříve vyhlášeným omezením vstupu do země nyní stanoví zákaz vstupu pro všechny cizince, kteří v posledních 14 dnech pobývali v některé z níže uvedených zemích. více ►

Koronavirus Covid-19 v Japonsku: preventivní opatření a jak postupovat v případě podezření na infekci

thumb

Ministerstvo zdravotnictví Japonska připravilo následující informace, včetně kontaktních konzultačních míst / linek, pro cizince k získání informací v boji proti onemocnění koronavirem Covid-19. více ►

Doporučení pro české občany k návratu do České republiky

thumb

Vláda svým usnesením vyhlásila od 12. března 2020 nouzový stav na celém území České republiky a doporučila českým občanům návrat neodkládat a pro přepravu do ČR využít všech dostupných možností. více ►

Pro vývoz zboží ani služeb do Japonska neplatí žádná omezení z titulu COVID-19

thumb

Přesto, že Japonsko bylo jednou z prvních zemí, kam se z pevninské Číny rozšířil koronavirus COVID-19, nezavedlo dosud a podle dostupných informací ani neplánuje zavést žádná omezení pro vzájemný obchod se zeměmi Evropské Unie. Obchodní vztahy… více ►

Panelová prezentace k 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem na Josai univerzitě v Tokiu

thumb

V prostorách prestižní tokijské Josai universitě v Tokiu bude ve dnech 30. 3. – 8. 4. 2020 vystavena panelová prezentace k 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem. více ►