english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V Japonsku se konaly druhé certifikované zkoušky z českého jazyka

V Japonsku se ve dnech 8. a 9. prosince 2018 konaly druhé certifikované zkoušky z českého jazyka (CCE). Historicky první konání těchto zkoušek se uskutečnilo v prosinci 2017. Je potěšující velký zájem japonských studentů, ale i dalších občanů o vykonání této zkoušky. K certifikovaným zkouškám z českého jazyka bylo letos přihlášeno 37 kandidátů, a to na všech úrovních A1 - C1.
 

Certifikované zkoušky z českého jazyka organizuje ÚJOP UK, jehož lektor přijíždí k těmto zkouškám do Tokia, tzn. že zájemci o certifikovanou zkoušku z českého jazyka (CCE) ji mohou vykonat přímo v Japonsku bez nutnosti cestovat pro její absolvování do zahraničí. Tokio je tak důležitým místem umožňujícím složení těchto zkoušek pro celou východní Asii, a v zásadě však i pro celou Asii, neboť v dalším středisku pro konání CCE v Hanoji se tyto dosud nekonaly.

V Japonsku CCE probíhají ve spolupráci s Českým centrem Tokio a Tokyo University of Foreign Studies, na níž působí katedra bohemistiky, na níž ročně absolvuje českou jazykovou specializaci přes deset studentů.  S výukou češtiny v Japonsku se lze však potkat i na dalších místech, včetně univerzit, dalších institucí i formou soukromých hodin.

Zkoušky jsou standardně nabízeny na pěti úrovních obtížnosti, a to A1, A2, B1, B2 a C1 (A1 je nejzákladnější). Skládají se z části písemné, tj. čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní (v případě B2 a C1 je zařazen ještě i gramaticko-lexikální test) a z ústní části, tj. mluvení. Ke zkouškám CCE se mohli přihlásit kandidáti, kteří nejpozději v den konání zkoušky dosáhli 16 let, a pro které není český jazyk jazykem mateřským.

Výuka češtiny v tomto rozsahu a na takovéto úrovni jistě přispívá k propagaci dobrého jména České republiky, přináší i další zájem o českou kulturu, podporuje cestovní ruch a také napomáhá japonským investorům v ČR, jejichž zaměstnanci často před odjezdem do ČR absolvují české jazykové kurzy. Vzhledem k tomu, že zkouška je uznávána řadou vysokých škol a zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí, její složení tak může pomoci uchazečům v přijímacím řízení na vysoké školy nebo v jejich pracovní kariéře.