english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní zahájení Filmového festivalu československých filmů při příležitosti oslav výročí v roce 2018

Dne 9. dubna 2018 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Tokiu byl slavnostně zahájen Filmový festival československých filmů organizovaný na počest 100. výročí založení Československa a 50. výročí Pražského jara.
 

Akce byla připravena ve vzájemné spolupráci Velvyslanectví ČR v Tokiu a Velvyslanectví SR v Tokiu a Českého centra Tokio. V rámci zahájení filmového festivalu byly uvedeny tři dokumentární filmy připomínající historické události roku 1918 – založení Československa a roku 1968 – Pražské jaro.

Založení Československa byl věnován krátký němý film, v němž diváci mohli vnímat atmosféru v Praze v prvních dnech po ustanovení nového státu Čechů a Slováků dne 28. 10. 1918. K událostem Pražského jara 1968 byl promítnut zajímavý dokument Jana Němce „Oratorium pro Prahu“ a slovenský dobový žurnál „Černie dni“ zachycující pohnuté okamžiky srpna 1968 po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Pro pozvané hosty, poslance japonského parlamentu, zástupce Ministerstva zahraničních věcí Japonska, bývalé velvyslance Japonska v Praze, bývalé velvyslance Japonska v Bratislavě a rovněž i pro někdejšího velvyslance Japonska v Praze v bývalém Československu, jakož i pro zástupce japonsko-českých asociací a japonsko-slovenských asociací, bohemisty, profesory japonských univerzit a další vážené hosty bylo připraveno milé úvodní přivítání zprostředkované úvodním slovem pana Milana Slance, zástupce velvyslance ČR v Japonsku a pana Mariána Tomášika, velvyslance SR v Japonsku, jež přítomným hostům i na základě vlastních vzpomínek ozřejmili vzpomínaná historická data, a to i v dobových souvislostech.

Slavnostní vzpomínkový večer byl zakončen malou recepcí, v rámci níž hosté mohli pokračovat v rozhovorech o historických momentech vztahujících se k výročím roku 2018. Japonští posluchači byli zvláště vnímaví k událostem Pražského jara 1968, k němuž vznášeli spoustu upřesňujících dotazů.

Filmový festival bude pokračovat po celý rok 2018 měsíčními projekcemi hraných československých filmů s cílem přiblížit japonským divákům dobovou atmosféru v jednotlivých úsecích historie Československa. 

Galerie


Zahájení Filmového festivalu