english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

CzechTourism

Adresa: 2-16-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokio 150-0012

Telefon

+81-3-6427-3093

Fax

+81-3-6427-3973

E-mail

tokyo@czechtourism.com

Web:

http://www.czechtourism.com

Ředitel:

Pan Štěpán PAVLÍK

Časový posun s ČR

+7 hod v době letního času

 

+8 hod v době zimního času

Provozní hodiny:

(prosíme o sjednání schůzky předem)

pondělí - pátek 10:00 – 16:15

Mr. Štěpán PAVLÍK

Mr. Štěpán PAVLÍK

Hlavní úkoly agentury CzechTourism

 

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism tyto hlavní úkoly:

- zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,

- podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu,

- spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, peněžními ústavy, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi,

- vytváření příznivého image turistické destinace „Česká republika“ a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,

- stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,

- podpora tvorby produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí,

- zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii,

- informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,

- spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,

- vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích,

- spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,

- působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,

- zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu