english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Energetický seminář zemí Visegrádské skupiny s Japonskem

Dne 12.4.2012 se v Tokiu uskutečnil Seminář k energetické efektivitě, obnovitelným zdrojům a jaderné bezpečnosti zemí V4 s Japonskem.

Celou akci, která včetně doprovodného programu proběhla ve dnech 11.–13.4.2012, připravilo české předsednictví V4 a japonské Ministerstvo zahraničních věcí. Cílem akce bylo vyměnit si zkušenosti a know-how v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů, informovat se o politikách jaderné bezpečnosti v nové situaci po Fukušimě a především identifikovat oblasti možné vzájemné spolupráce.

Vlastního semináře se zúčastnilo celkem více než 70 osob. Jednalo se o představitele japonské státní správy, energetických a jaderných institucí a obchodní sféry a zástupce zemí V4.

Program semináře z titulu českého předsednictví V4 společně zahájila velvyslankyně ČR v Japonsku Kateřina Fialková, která ve svém úvodním projevu potvrdila zájem zemí V4 o posílení vzájemné spolupráce s Japonskem v oblastech obnovitelných zdrojů a jaderné bezpečnosti.

V dopoledním bloku vystoupili představitelé japonské strany: Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu, Japan Atomic Industrial Forum, The Institute of Energy Economics Japan, Japonské jaderné a průmyslové bezpečností organizace, Mitsubishi Corporation a vládní organizace na podporu obchodu JETRO.  Japonská strana prezentovala mj. své zkušenosti v oblasti efektivního využívání energie. To je oblast, ve které Japonsko zaujímá jedno z předních míst na světě.

V odpoledním části vystoupili představitelé zemí V4. Česká republika byla zastoupena velvyslancem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou a zástupcem ředitele Odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Antonínem Beranem. Velvyslanec Bartuška se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku jaderné energetiky a informoval o situaci v ČR a v Evropě. A. Beran se zaměřil na priority a cíle ČR v oblasti energetické efektivity a na mechanismus podpory pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. Ve svém vystoupení poukázal také na náš zájem o nové japonské technologie šetrné k životnímu prostředí.

Všichni vystupující zemí V4 potvrdili vstřícný přístup svých zemí k energii z jádra. To byl pro japonskou stranu velmi pozitivní impuls, neboť otázka jaderné energetiky představuje v Japonsku po Fukušimě představuje hlavní politické téma. Japonská strana také velmi ocenila prezentované zkušenosti zemí V4 v oblasti obnovitelných zdrojů.

Eneregetický seminář zemí V4 s Japonskem