english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem výrazně zlepší podmínky pro český export do Země vycházejícího slunce

Dnem 1. února 2019 vstupuje v platnost dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem, nazvaná Economic Partnership Agreement – EPA. Tato dohoda představuje vznik zóny volného obchodu, pokrývající díky síle obou partnerů celou jednu třetinu světové ekonomiky a více než pětinu světového obchodu a představuje výrazné zjednodušení a zlevnění vzájemné obchodní spolupráce mezi EU a Japonskem. Okamžitě k datu vstupu dohody v platnost je odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních vývozů. Nezávislé studie ukazují, že aplikace výhod obsažených v EPA by mohly přinést potenciální nárůst vývozu EU do Japonska až o 33% a japonský vývoz do EU by mohl vzrůst o 24%. Uzavřením dohody byl navíc oběma stranami vyslán významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.


Vstup EPA v platnost s sebou přináší významné obchodní příležitosti pro české firmy, zejména v oblasti potravinářského a zemědělského exportu (např. odstranění cel u sladu, výrobků z kakaa, tabákových výrobků, vína a lihovin, navýšení dovozní kvóty na mléčné výrobky, ochrana zeměpisných označení původu nebo odstranění některých netarifních překážek obchodu jako jsou certifikace nebo uznávání potravinářských aditiv), další příležitosti se ale nabízí také v textilním průmyslu, sklářském průmyslu, v chemickém a farmaceutickém průmyslu nebo v exportu zdravotnických zařízení.

Základní přehled nejdůležitějších informací o EPA je k dispozici na stránkách Evropské komise - DG TRADE: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

Při uplatňování nároků na výše uvedené tarifní i netarifní výhody je však třeba mít na paměti, že tyto benefity nebudou přiznávány japonskými úřady automaticky, ale je třeba si jejich uplatnění hlídat a aktivně jej vyžadovat.

Níže uvádíme několik užitečných informačních zdrojů pro zjištění aktuální situace, vyplývající z EPA:

1) Aktuální celní sazby – Market Access Database

Databáze spravovaná DG TRADE a nazvaná “Market Access Database” poskytuje jednoduchou a přehlednou informační vyhledávací službu pro exportéry na základě zatřídění zboží podle položek Harmonizovaného systému http://madb.europa.eu/madb/fta_japan.htm.

2) Japonský celní sazebník s časovým rozložením postupných změn

Velmi podrobné tabulky japonských celních sazeb, zohledněných v postupném časovém sledu dle jednotlivých let od počátku platnosti EPA, jsou k dispozici na této adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157230.pdf

Pro správné použití těchto tabulek je ale třeba znát kód HS produktu, používaný japonskými celními úřady, který se od evropského liší. Tento kód se nazývá HS2017 a zde lze k němu nalézt podrobnější informace: http://www.customs.go.jp/english/classification/index.htm. Jakmile zjistíte příslušný kód HS2017, podívejte se prosím na sloupec tarifního řádku, uvedený na levé straně japonské tabulky. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že: 1) celní sazba byla nulová již před vstupem EPA v platnost, nebo 2) celní sazba bude snížena na nulu v době, kdy EPA vstoupí v platnost, není příslušná položka zahrnuta do této tabulky.


Speciálně pro malé a střední firmy z EU spustilo EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (instituce zřízená a provozovaná ve spolupráci Evropské komise a japonské vlády primárně na podporu spolupráce malých a středních firem z Japonska a EU) tzv. “EPA Helpdesk” s cílem zvýšit povědomí o příležitostech, které tato dohoda nabízí, a pomoci MSP ze zemí EU k jejich správnému využití. V rámci této služby jsou kromě odpovědí na dotazy firem organizovány take webové semináře (tzv. webinars) a postupně budou zveřejňovány informační balíčky, pokrývající konkrétní témata nebo oblasti EPA. Podrobnější informace naleznete zde: https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk.

Pokud budete potřebovat jakékoliv upřesnění nebo nebudete schopni na výše uvedených odkazech získat informaci relevantní pro Vaši firmu nebo Váš výrobek, neváhejte se na nás obrátit přímo prostřednictvím e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz.


Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Tokiu