english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový portál Access2Markets zlepší informovanost o vstupu na japonský trh

Evropská komise spustila nový webový portál Access2Markets, nový nástroj na pomoc evropským exportérům, který mj. kombinuje dosavadní unijní databázi pro přístup na zahraniční trhy nebo asistenční a informační službu EU Trade Helpdesk. 

Hlavním smyslem nového portálu Access2Markets je poskytovat evropským exportérům aktuální informace o:

clech & daních;

celních postupech;

pravidlech původu;

obchodních překážkách;

požadavcích na výrobky; a

obchodních statistikách

ve více než 120 zahraničních trzích, a to včetně Japonska, zadáním kódu celního sazebníku konkrétního výrobku. Pro vývozce by měl také sloužit ke kontrole pravidel původu v dané zemi pro dovážený výrobek, protože s původem zboží souvisí uplatňování různých celních zacházení, včetně preferenčních opatření nebo navrácení cla.

Evropská komise se tímto nástrojem snaží podpořit především malé a střední exportéry, kteří často trpí infomačním deficitem o vzdálených trzích a nedokáží plně využívat výhod poskytovaných obchodními dohodami sjednaných Evropskou unií se třetími zeměmi, jenž mají vstup a působení na jejích trzích usnadňovat.

Nový portál Access2Markets

Nový portál Access2Markets

Pro vývozce na japonský trh může být portál Access2Markets zvláště užitečný v kontextu dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem (Economic Partnership Agreement – EPA), která vstoupila v platnost v únoru 2019. Aktuální a snadno získatelné informace o dopadech této dohody jsou důležité, protože jsou pro některé výrobky cla odstraňována postupně na základě harmonogramu několika přechodných období od 4 do 21 let. Na portálu je tak možné zkontrolovat, v jaké fázi je odstraňování cel pro konkrétní výrobek, např. v případě čokoládových cukrovinek (HS 1806) dochází k postupnému snížení celních tarifů ze stávajících 10 % na nulu po uplynutí desetiletého období, a to rovnoměrně – poměrným snížením každý rok.

Portál existuje i v českém jazyce.