english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Japonsko pokračuje v projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA)

Japonsko patří k několika vybraným zemím, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR schválilo pokračování činnosti projektu PROPEA. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou zastupitelského úřadu v dané zemi, služby českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Takovým expertním subjektem je v případě Japonska  Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ).

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

- zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
- zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
- uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
- zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
- zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
- vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
- zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
- podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
- využití technického zázemí;
- zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Díky programu PROPEA tak budou firmy moci využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19.

Kontakt na expertní subjekt Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ): https://www.cccij.com/inpage/propea

Více informací o projektu PROPEA na webu MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_05_19_nastroj_propea_zprostredkovava_sluzby.html

V případě potřeby doplňujících dotazů se můžete samozřejmě obrátit také na obchodně-ekonomický úsek našeho Velvyslanectví, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz