english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) v Japonsku na rok 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu na poskytovatele služeb pro program PROPEA pro rok 2023. Pomocí PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v zemi) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Aktuální výzva k předkládání projektů končí 25. září 2023.
 

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Dále projekty PROPEA chtějí snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, expertní proexportní služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA. Maximální možná finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v rámci jednoho velvyslanectví v kalendářním roce je 500 000 Kč.

Zájemci o realizaci projektu v Japonsku v roce 2023 (tj. možní poskytovatelé proexportních služeb v Japonsku pro české firmy) mohou konzultovat své náměty a předkládat návrhy velvyslanectví ČR v Tokiu – kontakt: Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat, kontakt: Ondrej_Svoboda@mzv.cz.

Návrhy mohou být předkládány ve finální podobě na Velvyslanectví České republiky v Tokiu nejpozději do 25. září 2023.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři (lokální subjekty působící v Japonsku, které mají právní subjektivitu dle místních předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Tokiu pomocí Identifikačního formuláře projektu PROPEA. Vyhodnocení předložených návrhů proběhne na zasedání hodnotící komise pro PROPEA později v t. r.

Identifikační formulář projektu v české i anglické verzi najdete jako přílohu níže.

přílohy

IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU CZ 84 KB DOC (Word dokument) 12.10.2020

PROJECT IDENTIFICATION FORM 85 KB DOC (Word dokument) 12.10.2020