english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Tokiu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První úspěšné případy spolufinancování projektů aplikovaného výzkumu mezi ČR a Japonskem

V polovině prosince 2019 byl úspěšně završen několikaletý proces hledání vhodných projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které by splňovaly přísné podmínky pro společné financování ze strany japonských a českých technologických agentur. České firmy SVCS Process Innovation a CRYTUR se staly účastníky dvou pilotních projektů, spolufinancovaných technologickými agenturami obou zemí, tedy TA ČR a japonského NEDO. Jedná se o průlomový úspěch, který do budoucna otevírá velké možnosti pro další rozvoj česko-japonské vědecko-technické spolupráce.

Po dobu několika uplynulých let se představitelé Technologické agentury České republiky během svých opakovaných cest do Japonska, stejně jako při častých setkáních s japonskými kolegy z agentury NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) při jejich návštěvách Evropy, snažili nalézt projekty, které by vyhověly podmínkám pro co-funding. Důležitým krokem v tomto procesu byl podpis Memoranda o spolupráci mezi TA ČR a NEDO v oblasti aplikovaného výzkumu dne 17. června 2016, čímž byl vytvořen formální rámec pro budoucí spolupráci. Jako vhodný program z české strany byl identifikován program DELTA, resp. aktuálně DELTA 2.

Po podpisu tohoto memoranda se za aktivní podpory Velvyslanectví ČR v Tokiu uskutečnila řada jednání s představiteli NEDO, která japonské straně potvrdila velký zájem o zahrnutí České republiky mezi nepočetnou skupinu zemí, s nimiž NEDO v současné době uskutečňuje mezinárodní spolupráci (mimo ČR ještě Francie, Německo, Španělsko a Izrael). Téma společné výzvy aktivně zmiňovali vysocí představitelé ČR při svých návštěvách Japonska, odborné vědecké delegace byly součástí všech jejich doprovodných podnikatelských misí, každoročně se ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Tokiu a CzechInvestu v Japonsku konaly České technologické mise a pracovníci velvyslanectví často doprovázeli představitele českých technologických firem při jejich jednáních s místními výzkumnými ústavy i přímo s představiteli NEDO.

Toto společné intenzivní úsilí bylo nakonec v polovině prosince 2019 korunováno zaslouženým úspěchem v podobě oboustranného schválení finanční podpory pro dva česko-japonské projekty, a to konkrétně „Design systému depozice po atomárních vrstvách pro projekt Minimal Fab“ (spolupráce brněnské firmy SVCS Process Innovation a japonské fy Horiba STEC) a „Vývoj DUV laseru pro polovodičovou litografii s pevnolátkovým předzesilovačem“ (firmy CRYTUR Turnov a japonský Gigaphoton).

Tento průlomový úspěch, na němž má nemalý podíl také česká ekonomická diplomacie, potvrdil vysokou kvalitu českých technologických firem a jejich schopnost zapojit se do špičkových projektů v Japonsku a do budoucna představuje velký potenciál pro další rozvoj česko-japonské vědecko-technické spolupráce.

 

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Tokiu

Galerie


Projekty TAČR a NEDO