english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Amira Abdel Moneim
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vybrány společné výzkumné projekty mezi zeměmi V4 a Japonskem

V  rámci spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi zeměmi V4, včetně České republiky, a Japonskem bylo podpořeno pět návrhů projektů s vědně-disciplinárním zaměřením na téma pokročilých materiálů, přičemž ve všech participují české výzkumné týmy.

V lednu 2021 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání návrhů společných výzkumných projektů ve formátu V4+Japonsko. Do výzvy bylo předloženo celkem 42 návrhů projektů, z nichž bylo po dvoukolovém hodnocení vybráno k financování 5 projektů, z toho všechny s českou účastí. Jedná se o vědce z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Univerzity Karlovy.

Společné výzkumné projekty budou zahájeny 1. listopadu letošního roku s dobou řešení 3 let.

Bližší informace k výzvě lze nalézt na internetových stránkách Japonské agentury pro vědu a technologie (JST).

Úspěch české vědy v této výzvě dále posílí vědeckou spolupráci mezi ČR a Japonskem a vhodně naplňuje Rok české vědy, školství a inovací v Japonsku, který vyhlásilo Velvyslanectví ČR v Tokiu pro rok 2021.

Rok české vědy, školství a inovací

Rok české vědy, školství a inovací