日本語  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví České republiky v Tokiu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování - Japonsko

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 uvádíme základní informace o možnostech cestování a pobytu z/do Japonska.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Dne 30. června 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Ochranné opatření č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN, kterým se mění podmínky vstupu na území České republiky.

Na základě tohoto opatření bylo Japonsko zařazeno na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, avšak mezi země nesplňující podmínky reciprocity.

Český občan, který pobýval pouze v Japonsku a vrací se domů, do ČR, již nemusí předkládat test PCR, případně plnit karanténní opatření (pokud tedy nepociťuje příznaky počínajícího infekčního onemocnění; v tomto případě je nutno neprodleně kontaktovat (svého) lékaře).

Pokud však vstupující osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi v červené zóně vztahují se na ní příslušná zdravotní opatření (kontaktovat po vstupu příslušnou krajskou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území a jeho výsledek předložit této stanici do 72 hodin; v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření; další informace lze nalézt na níže uvedených webových stránkách)

Další aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zahraničních věcí (výše uvedené opatření bylo dále upravováno, nicméně Japonsko stále zůstává zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Dne 24. 7. 2020 japonská vláda prodloužila stávající zákaz vstupu na japonské území pro cestující z celkem 146 zemí, vč. ČR, do 31. 8. 2020, s možností dalšího prodloužení.

Výjimky se vztahují pouze na akreditované diplomaty a nediplomatické pracovníky zastupitelských úřadů, na cizince s trvalým či dlouhodobým pobytem v Japonsku a na manžele a děti japonských občanů, kteří z Japonska vycestovali před datem, kdy konkrétní země byla přidána na tento seznam. Dne 12. 6. 2020, po silné kritice ze strany mezinárodní komunity, japonské imigrační úřady zveřejnily taxativní výčet důvodů, na jejichž základě se bude moci do Japonska vrátit každý cizinec s pobytovým povolením v Japonsku, bez ohledu na pobytový status. Za rozhodné bude považováno datum zařazení konkrétní země, do níž cizinec vycestoval, na seznam zemí se zákazem vstupu, a zda cizinec vycestoval před tímto datem či po něm. Vycestoval-li dříve,  budou vzaty v úvahu důvody jako např. sloučení rodiny, zdravotní důvody, narození dítěte, pohřeb. Vycestoval-li později, bude se do Japonska moci vrátit jen tehdy, jednalo-li se o návštěvu příbuzného nacházejícího se ve vážné zdravotní situaci, pohřeb, podstoupení zdravotního vyšetření (včetně porodu dítěte) a účast na soudním jednání. Japonská vláda tyto případy posuzuje individuálně.

Do 31. 8. 2020 se také prodlužuje platnost opatření, na jejichž základě byla zrušena platnost již udělených víz občanům Schengenského prostoru (vč. občanů ČR) a pozastavena platnost dohod o bezvízovém styku. Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí, na něž se nevztahuje úplný zákaz vstupu na japonské území, musejí po příletu na 14 dní do karantény a nesmějí používat veřejnou dopravu. Ti, na něž se nevztahuje úplný zákaz vstupu na japonské území, a navštívili v předchozích 14 dnech jednu ze zemí uvedených na seznamu států se zákazem vstupu či přes ni tranzitovali, se musejí po příletu podrobit testu PCR.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní plošná omezení k vstupu do Japonska, doporučujeme případné cestování s využitím výjimek před cestou vždy ověřit na Velvyslanectví Japonska v Praze.

Při tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a nelze tudíž garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy). Případný tranzit přes Tokio je tedy nutno realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  


3. DOPRAVA:

V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. KLM, Finnair a Qatar Airways.

4. OPATŘENÍ: 

Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí, na něž se nevztahuje úplný zákaz vstupu na japonské území (viz výše), musejí po příletu na 14 dní do karantény a nesmějí používat veřejnou dopravu. Ti, kteří navštívili v předchozích 14 dnech jednu ze 146 zemí uvedených na seznamu států se zákazem vstupu či přes ni tranzitovali, se musejí po příletu podrobit testu PCR.

Dne 25. 5. 2020 japonská vláda zrušila stav nouze na celém území Japonska. Postupně byla tedy uvolňována opatření, která byla přijata k zamezení šíření koronaviru. Počet účastníků veřejných akcí je nyní omezen na 5.000 osob. V posledních týdnech se však opět zvyšuje počet pozitivně testovaných osob, a to jak v hlavním městě Tokio a v jeho okolních prefekturách - Saitama, Kanazawa, Čiba, dále v Osace a i  v některých dalších prefekturách, např. Fukuoka a Hjógo.

Japonská vláda proto nadále vyzývá k zodpovědnému chování, tzv. novému životnímu stylu (dodržování vzájemných odstupů, nošení roušek, přednost kontaktům „na dálku“). Vláda bude situaci vyhodnocovat každé tři týdny.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Relevantní informace je možné nalézt např. i na následujících  webových stránkách: 

Ministerstva zahraničních věcí Japonska

Velvyslanectví Japonska v Praze

Úřadu japonského premiéra

Ministerstva spravedlnosti Japonska

Japonského imigračního úřadu