english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Konzulární a vízové informace
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování

V souvislosti s pandemií COVID-19 informujeme o aktuálních možnostech cestování do/z Japonska.
 

AKTUÁLNĚ

Vzhledem k šíření nové koronavirové mutace omikron ohlásila japonská vláda dne 29. 11. 2021 úplný zákaz vstupu cizinců na území Japonska. Zákaz je platný od 1. 12. 2021 a vztahuje se na cizince ze všech zemí světa. Pro návrat japonských občanů a stávajících rezidentů na území Japonska platí (v případě návratu z ČR) povinná 3denní karanténa v určeném vládním zařízení následovaná (v případě negativního testu) 11denní karanténou v trvalém místě pobytu cestovatele. Vydávání víz a zkrácení karantény na 3 dny pro osoby cestující za businessem a studenty (změna z 8. 11. 2021) je tímto pozastaveno.


1. VSTUP NA ÚZEMÍ JAPONSKA A TRANZIT

V reakci na výskyt nových mutací koronaviru COVID-19 zavedlo Japonsko nová restriktivní opatření ke vstupu do země. Ve vztahu k občanům ČR došlo k pozastavení dohod o bezvízovém styku. K cestě do Japonska je tedy nutné získat vízum na Velvyslanectví Japonska v Praze. Pro aktuální informace o možnostech získání víza doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví Japonska v Praze.

Aktuální podrobné informace o vybraných zemích, na které se vztahují speciální opatření (například v souvislosti s šířením mutace omikron), je možné nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí Japonska.

Omezující opatření se mohou týkat rovněž osob, jež jsou držiteli platných japonských pobytových oprávnění, pokud přijíždí z některých rizikových zemí (aktuální přehled zemí lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska).​

Pro všechny osoby s oprávněním vstupu na území Japonska platí povinnost předložení negativního testu PCR, ne staršího než 72 hodin, při nástupu do letadla (s účinností od 20. 4. 2021 je stanoven předepsaný formulář) a podrobení se dalšímu testu PCR po příletu na letišti. Při příletu je nutno rovněž vyplnit zdravotní dotazníkOsoby se dále podrobí 14denní karanténě s povinným monitorováním zdravotního stavu a místa pobytu během karantény (strpět užití aplikací k lokalizaci pobytu).

V návaznosti na setrvale klesající počty nakažených zmírnily japonské úřady (od 8. listopadu 2021) opatření omezující vstup vybraných skupin cizinců do země. Změna se týká pouze osob cestujících za businessem (s pobytem na území do 90 dní) a studentů, příp. stážistů v technických firmách. Osoby spadající do těchto skupin mají za povinnost předložit "activity plan", ve kterém žadatel podrobně popíše své plány na prvních 14 dní pobytu. Zároveň musí požádat japonskou organizaci, která je do země zve (firma, univerzita apod.) o "sponzoring". Sponzor pro žadatele vystaví certifikát, který následně zašle ke kontrole příslušnému ministerstvu (dle zaměření plánovaných aktivit žadatele). Po schválení ministerstvem je možné pokračovat v procesu vystavení víza opravňující ke vstupu do země. Očkovaným žadatelům může být umožněno zkrácení karantény na tři dny.

Předkládaný národní certifikát o očkování musí obsahovat informace k jeho držiteli (jméno, příjmení, datum narození) a k vakcinaci (název vakcíny, výrobce, datum očkování a počet dávek). Uznává se očkování pouze očkovacími látkami Pfizer, Moderna a AstraZeneca s tím, že od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. Certifikát musí být v japonštině nebo v angličtině.

I nadále platí pro vstupující osoby nemožnost využívat k přesunům prostředky MHD, včetně vozidel taxislužby. K přepravě těchto osob je možno využít služeb "speciálních vozů taxislužby", zajišťovaných např. společností Japan Land Service a Kasumi Tokyo Taxi.

Při (případném) tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a nelze tudíž garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy). Případný tranzit přes Tokio je tedy nutno realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  

Vzhledem k rychle se měnícím pravidlům vstupu do Japonska doporučujeme vždy v případě potřeby konzultovat situaci s Velvyslanectvím Japonska v Praze.

 

2. DOPRAVA

V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. lety se společnostmi ANA /Lufthansa, Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, Austrian a dále např. Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Aeroflot.

 

3. OPATŘENÍ

K 30. 9. 2021 byl v Japonsku ukončen nouzový stav platný  v 19 japonských prefekturách, včetně hlavního města Tokio, i tzv. kvazi opatření, která byla platná v dalších 8 prefekturách. Japonsko zaznamenává snižování celkového denního počtu případů pozitivně testovaných osob. Stále však přetrvávají obavy z přeplněnosti zdravotnických zařízení a z šíření mutací koronaviru, nově zejména z mutace omikron. 

Obyvatelé jsou vyzýváni k dodržování protiepidemických opatření - nošení roušek, dezinfekce rukou a dodržování social distancing. Dále trvá preference online komunikace.

S účinností od 14. 1. 2021 nedodržení karanténních opatření u cizinců může vést až k revizi jejich rezidenčního titulu a k deportaci.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Relevantní informace je možné nalézt např. i na následujících  webových stránkách: 

Ministerstva zahraničních věcí Japonska

Velvyslanectví Japonska v Praze

Úřadu japonského premiéra

Japonského imigračního úřadu

 

5. NÁVRAT DO ČR

S účinností od 20. 9. 2021 bylo Japonsko vyřazeno ze seznamu tzv. zelených zemí, tj. s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a nově zařazeno na seznam tzv. tmavě červených zemí.  

Bližší aktualizované informace dostupné zde:

Pravidla návratu do ČR