english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Tokiu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování - Japonsko

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 uvádíme základní informace o možnostech cestování a pobytu z/do Japonska.
 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

V reakci na výskyt nových mutací koronaviru COVID-19 ve Velké Británii a následně i v dalších zemích světa Japonsko zavedlo nová restriktivní opatření ke vstupu do země. S účinností od 28. prosince 2020 není do Japonska umožněn vstup osobám ze všech zemí a regionů světa. Omezující opatření se mohou týkat rovněž osob, jež jsou držiteli platných japonských pobytových oprávnění, pokud přijíždí z některých zemí,  v nichž se vyskytla především mutace koronaviru delta,  tj. z např. Indie, Nepálu a Pákistánu (aktuální přehled zemí lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska).​

Aktuální podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska.

Pro všechny osoby s oprávněním vstupu na území Japonska platí povinnost předložení negativního testu PCR, ne staršího než 72 hodin, při nástupu do letadla (s účinností od 20. 4. 2021 je stanoven předepsaný formulář) a podrobení se dalšímu testu PCR po příletu na letišti. Při příletu je nutno rovněž vyplnit zdravotní dotazník. Osoby se dále podrobí 14-ti denní karanténě s povinným monitorováním zdravotního stavu a místa pobytu během karantény (strpět užití aplikací k lokalizaci pobytu). S účinností od 1. 10. 2021 se plně očkované osoby, které předloží národní certifikát o očkování, podrobí pouze 10-ti denní karanténě s povinností předložení negativního testu PCR desátého dne. Národní certifikát o očkování musí obsahovat informace k jeho držiteli (jméno, příjmení, datum narození) a k vakcinaci (název vakcíny, výrobce, datum očkování a počet dávek). Uznává se očkování pouze očkovacími látkami Pfizer, Moderna a AstraZeneca s tím, že od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. Certifikát musí být v japonštině nebo v angličtině.

I nadále platí pro vstupující osoby nemožnost využívat k přesunům prostředky MHD, včetně vozidel taxislužby. K přepravě těchto osob je možno využít služeb "speciálních vozů taxislužby", zajišťovaných např. společností Japan Land Service a Kasumi Tokyo Taxi.

Pro úplnost upozorňujeme, že je stále v platnosti pozastavení dohod o bezvízovém styku. K cestě do Japonska je tedy nutné získat vízum na Velvyslanectví Japonska v Praze. V současné době však Japonsko stále uplatňuje rovněž opatření, na základě nichž není umožněn vstup nově příchozích osob do země a ani návrat osob z krátkodobých obchodních cest, jež se vztahují na všechny země světa.

Při (případném) tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a nelze tudíž garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy). Případný tranzit přes Tokio je tedy nutno realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme ohledně případného cestování do Japonska konzultovat situaci se vstupem s Velvyslanectvím Japonska v Praze.

 

2. DOPRAVA

V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. lety se společnostmi ANA /Lufthansa, Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, Austrian a dále např. Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Aeroflot.

 

3. OPATŘENÍ

K 30. 9. 2021 byl v Japonsku ukončen nouzový stav platný  v 19 japonských prefekturách, včetně hlavního města Tokio, i tzv. kvazi opatření, která byla platná v dalších 8 prefekturách. Japonsko zaznamenává snižování celkového denního počtu případů pozitivně testovaných osob. Stále však přetrvávají obavy s přeplněnosti zdravotnických zařízení a s šíření mutací koronaviru, zejména mutace delta. 

Japonská vláda proto přistupuje pouze k pozvolnému rozvolňování opatření, tzn. že bude apelovat na restaurace a bary, aby nepodávaly alkoholické nápoje a dodržovaly zkrácenou otevírací dobu do 20:00, jakož i na obchodní centra a organizátory akcí, aby nadále limitovaly počty návštěvníků. Obyvatelé jsou vyzýváni k dodržování protiepidemických opatření - nošení roušek, dezinfekce rukou, dodržování social distancing a omezování cestování. Dále trvá preference online komunikace a práce home office.

S účinností od 14. 1. 2021 nedodržení karanténních opatření u cizinců může vést až k revizi jejich rezidenčního titulu a k deportaci !

Více informací k získání dalších informačních linek k řešení individuální situace v Japonsku, včetně možnosti zajištění PCR testu, lze nalézt v tomto článku.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Relevantní informace je možné nalézt např. i na následujících  webových stránkách: 

Ministerstva zahraničních věcí Japonska

Velvyslanectví Japonska v Praze

Úřadu japonského premiéra

Japonského imigračního úřadu

 

5. NÁVRAT DO ČR

S účinností od 20. 9. 2021 bylo Japonsko vyřazeno ze seznamu tzv. zelených zemí, tj. s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a nově zařazeno na seznam tzv. tmavě červených zemí.  

Osoby přijíždějící z těchto zemí  musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním  Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.  

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou, tj. letadlem  musí mít potvrzení o negativním testu PCR (max. 72 hodin od odběru.) 

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den je nutno se podrobit dalšímu RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Zdravotní situace v ČR se řídí ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky, jejichž výklad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Další aktuální informace lze nalézt rovněž na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Více informací k možnosti zajištění PCR testu v Japonsku, příp. k získání dalších informačních linek k řešení individuální situace v Japonsku lze nalézt v tomto článku.