english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Tokiu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování - Japonsko

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 uvádíme základní informace o možnostech cestování a pobytu z/do Japonska.
 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

V reakci na výskyt nových mutací koronaviru COVID-19 ve Velké Británii a v dalších zemích světa Japonsko zavedlo nová restriktivní opatření ke vstupu do země. S účinností od 28. prosince 2020 není do Japonska umožněn vstup osobám ze všech zemí a regionů světa. Omezující opatření se mohou týkat rovněž osob, jež jsou držiteli platných japonských pobytových oprávnění, pokud přijíždí z některých zemí,  v nichž se vyskytla především mutace koronaviru delta,  tj. z např. Indie, Nepálu a Pákistánu (aktuální přehled zemí lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska).

Pro všechny osoby s oprávněním vstupu na území Japonska platí povinnost předložení negativního testu PCR, ne staršího než 72 hodin, při nástupu do letadla (s účinností od 20. 4. 2021 je stanoven předepsaný formulář) a podrobení se dalšímu testu PCR po příletu na letišti. Při příletu je nutno rovněž vyplnit zdravotní dotazník. Osoby se dále podrobí 14-ti denní karanténě s povinným monitorováním zdravotního stavu a místa pobytu během karantény (strpět užití aplikací k lokalizaci pobytu). I nadále platí pro tyto osoby nemožnost využívat k přesunům prostředky MHD, včetně vozidel taxislužby. K přepravě těchto osob je možno využít služeb "speciálních vozů taxislužby", zajišťovaných např. společností Japan Land Service a Kasumi Tokyo Taxi.

Dne 20. 1. 2021 byla Česká republika přidána na seznam zemí, v nichž byl potvrzen domácí přenos nových kmenů koronaviru.

S účinností od 20. 3. 2021 byla Česká republika přidána na seznam států s komunitním přenosem nových variant koronaviru. S účinností od 24. 6. 2021 byla z tohoto seznamu ČR odstraněna, tzn. že pro osoby, které přijíždí již neplatí přísnější opatření při vstupu spočívající v tom, že první tři dny po příjezdu byly povinny je strávit v předem k tomu určených zařízeních japonskými karanténními úředníky s tím, že třetí den znovu musely absolvovat test PCR. 

Aktuální podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska.

Pro úplnost upozorňujeme, že je stále v platnosti pozastavení dohod o bezvízovém styku. K cestě do Japonska je tedy nutné získat vízum na Velvyslanectví Japonska v Praze. V současné době však Japonsko stále uplatňuje rovněž opatření, na základě nichž není umožněn vstup nově příchozích osob do země a ani návrat osob z krátkodobých obchodních cest, jež se vztahují na všechny země světa.

Při (případném) tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a nelze tudíž garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy). Případný tranzit přes Tokio je tedy nutno realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme ohledně případného cestování do Japonska konzultovat situaci se vstupem s Velvyslanectvím Japonska v Praze.

 

2. DOPRAVA

V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. lety se společnostmi ANA /Lufthansa, Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, Austrian a dále např. Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Aeroflot.

 

3. OPATŘENÍ

V současné době je v hlavním městě Tokio opětovně vyhlášen nouzový stav. V dalších japonských prefekturách jsou prodloužena tzv. kvazi opatření, které jsou v zásadě obdobná těm, která platí v době nouzového stavu.  Nouzový stav a kvazi opatření budou v platnosti od 12. 7. do 22. 8. 2021. V prefektuře Okinawa je stávající vyhlášený nouzový stav také prodloužen,  a to až do 22. 8. 2021.

Nouzový stav znamená především zkrácení otevírací doby restaurací, jídelen a barů do 20:00 a vyloučení podávání alkoholických nápojů s tím, že je možno nedodržování sankcionovat. Dochází rovněž k dočasnému omezení otevírací doby obchodních domů. Zákaz pořádání sportovních a kulturních akcí zůstává. Obyvatelé jsou vyzýváni k dodržování protiepidemických opatření - nošení roušek, dezinfekce rukou, dodržování social distancing a omezování cestování. Dále trvá i preference online komunikace a práce home office.

S účinností od 14. 1. 2021 nedodržení karanténních opatření u cizinců může vést až k revizi jejich rezidenčního titulu a k deportaci !

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Relevantní informace je možné nalézt např. i na následujících  webových stránkách: 

Ministerstva zahraničních věcí Japonska

Velvyslanectví Japonska v Praze

Úřadu japonského premiéra

Japonského imigračního úřadu

 

5. NÁVRAT DO ČR

Na základě nové kategorizace zemí dle rizika nákazy bylo Japonsko s účinností od 7. 6. 2021 zařazeno do tzv. zelených zemí, tj. s nízkým rizikem.

Od 9. 7. 2021 však každá osoba přijíždějící z tzv. zelených zemí musí podstoupit antigenní nebo PCR test. Tyto osoby se musejí podrobit testu buď před vstupem do ČR nebo nejpozději do 5 dnů po příjezdu do ČR, a to bez ohledu na dopravu či státní příslušnost. Výjimku mají lidé s dokončeným očkováním nebo lidé, kteří prodělali koronavirus v uplynulých 180 dnech.  Podrobné podmínky stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ve svém opatření. Současně platí povinnost pro všechny přijíždějící osoby vyplnit návratový registrační formulář.

Od 9. 7. 2021 současně dochází k stanovení povinnosti u zaměstnanců a studentů přijíždějících ze zelených zemí, že do doby výsledku testu na COVID-19 mohou být vpuštěni na pracoviště či do prostor vzdělávacích institucí, pokud budou používat ochranný prostředek dýchacích cest na úrovni respirátoru.

Zdravotní situace v ČR se řídí ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky, jejichž výklad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Další aktuální informace lze nalézt rovněž na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.