english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Dovoz koček a psů do Japonska

Dovoz psů a koček je v Japonsku regulován Veterinární službou Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu Japonska. Při jejich dovozu je třeba absolvovat některé procedury, mezi něž patří i karanténa dováženého zvířete. V závislosti na tom, jakou pozornost věnujete požadovaným formalitá

Dovoz psů a koček je v Japonsku regulován Veterinární službou Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu Japonska. Při jejich dovozu je třeba absolvovat některé procedury, mezi něž patří i karanténa dováženého zvířete. V závislosti na tom, jakou pozornost věnujete požadovaným formalitám může karanténa trvat cca. 12 hodin - 180 dní.

PODMÍNKY DOVOZU

1 ) Zvíře musí být vybaveno mikročipem standardu ISO 11784 a 11785. V případě implantování nestandartního mikročipu musí dovozce sám zajistit odpovídající čtečku, která načtení mikročipu umožní.

2 ) Dovozce zvířete musí příslušnému pracovišti Veterinární služby ( seznam zde ) dovoz oznámit nejméně 40 dní před plánovaným datem příjezdu do Japonska. Oznamovací formulář pro dovoz psů ke stažení zde, k dovozu koček zde. Oznámení může být učiněno prostřednictvím pošty nebo faxu.

3 ) Zvíře musí být vybaveno osvědčením o zdravotním stavu a průkazem o vakcinaci proti vzteklině.

4 ) Při splnění všech níže uvedených podmínek bude karanténa ukončena max. do 12 hodin :

- zvíře je vybaveno identifikačním mikročipem

- zvíře bylo očkováno proti vzteklině ne dříve než po 90 dni života

- zvíře bylo přeočkováno proti vzteklině ne dříve než 30 dní a ne později než 1 rok po prvním očkování

- dovozce předloží navíc formulář ( ke stažení zde: DÍL A, DÍL C ), vyplněný veterinářem, který musí obsahovat údaje o sérologickém vyšetření přeočkovaného zvířete, přičemž hladina protilátek musí mít hodnotu alespoň 0,5 IU/ml. Pozor, písmeno 3 v části C-1 formuláře by nemělo být vyplněno dříve než 48 hodin před plánovaným vývozem zvířete ze země.

- v době dovozu do Japonska od provedení sérologického vyšetření proběhlo více než 180 dní a méně než 2 roky

- po provedení sérologického vyšetření bylo zvíře opět přeočkováno tzv. "booster vaccination", neboli "posilovací dávkou".

- všechny vakcinace byly provedeny až po implantaci mikročipu. Vakcinace před implantací nejsou uznávány.

- zvíře v době těsně před dovozem nemělo příznaky vztekliny nebo leptospirózy ( u psů ).

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

i ) Tyto informace slouží pouze k získání základního přehledu a velvyslanectví za ně nenese žádnou odpovědnost. Pokuď si nejste jisti, požádejte o informace buď velvyslanectví Japonska nebo se obraťte na Veterinární službu ( www.maff-aqs.go.jp ).

ii ) Zvířata je možno dovážet pouze přes designované hraniční přechody ( přístavy a letiště ), kde jsou zřízena pracoviště Veterinární služby. Mezi ně patří např. mezinárodní letiště Narita a Haneda v Tokiu, Kansai ( u Ósaky ) a Chúbu ( u Nagoje ). Cestujete-li do Japonska přes jiné letiště nebo přístav, předem si ověřte, zda patří mezi designované hraniční přechody.

iii ) prohlídka zvířete Veterinární správou je bezplatná, avšak bude-li zvíře vzato do karantény delší než 12 hodin, majitel je povinen hradit stravu, pravidelná veterinární vyšetření a další péči o zvíře. Vlastní chovná zařízení mají pouze pracoviště na letištích Narita, Chúbu, Kansai a v přístavu Yokohama. Přicestujete-li tedy přes jiný hraniční přechod, zvíře musí být přepraveno do jednoho ze čtyř jmenovaných zařízení a majitel zvířete musí navíc uhradit i dopravu.

iiii ) Po příletu na letiště budete požádáni o vyplnění žádosti o vstupní veterinární prohlídku zvířete. Žádost si můžete stáhnout zde: PSI, KOČKY atd.

iv ) aby byly sérologické testy uznány, musí být provedeny laboratoří, certifikovanou Ministerstvem zemědělství, lesnictví a rybolovu Japonska. V ČR je k 25. listopadu 2005 certifikován pouze Státní veterinární institut v Liberci ( U Sila 1139, 463 11 Liberec 30 - tel.: 482 751 578 ). Aktuální seznam všech certifikovaných laboratoří naleznete na http://www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/newquarantine-eng/quarantinesystem/import/kessei/kesseikikanlist.htm.

přílohy

Seznam pracovišť vet. služby Japonska 19 KB HTM (FILE_TYPE_HTM) 22.10.2008

Oznámení - dovoz psa 61 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Oznámení - dovoz kočky 60 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Zdravotní vyšetření - díl A 165 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Zdravotní vyšetření - díl C 29 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Žádost o povolení k dovozu - pes 59 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Žádost o povolení k dovozu - kočka 58 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008