english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

VÍZOVÉ A KONZULÁRNÍ POPLATKY

Vízové a konzulární poplatky jsou aktualizovány každý měsíc ( stav ke dni 1. 5. 2022).
Mohou být vybírány pouze v hotovosti v JPY, případně je akceptována i platba mezinárodní platební kartou. V tomto případě platby probíhají v CZK a v EUR s tím, že banky klientů s účtem v jiné měně je mohou zpoplatnit.
 

Schengenské vízum dospělí / děti do 12 let  - 80 / 40 EUR

 10 960 / 5 480 JPY

Vízum typu D k pobytu v ČR nad 90 dní   - 2 500 Kč

- za účelem podnikání  - 5 000 Kč

 - pro japonské občany

13 920 JPY

27 840 JPY

 zdarma

Žádost o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu  - 2 500 Kč

 13 920 JPY

Žádost o zaměstnaneckou kartu, vnitropodnikový převod  - 5 000 Kč

 27 840 JPY

 

 

Superlegalizace (Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) - 600 Kč

  3 340 JPY

Ověření podpisu na listině (za každý podpis) - 250 Kč

  1 390 JPY

Ověření správnosti předloženého překladu (za každou stranu)  - 300 Kč

  1 670 JPY

Ověření shody předložené kopie s listinou (za každou stranu) - 300 Kč

  1 670 JPY

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z anglického jazyka)

za každou stranu - 600 Kč

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z japonštiny) - 900 Kč

  3 340 JPY

 

  5 010 JPY

Výpis z evidence Rejstříku trestů - 200 Kč

  1  110 JPY

 

 

Vydání českého cestovního dokladu /děti mladší 15 let - 1 200 / 400 Kč

  6 680 / 2 230 JPY

Vydání náhradního cestovního dokladu (při ztrátě českého cestovního dokladu)  - 400 Kč

  2 230 JPY

 

 

Žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně - 200 Kč

   1 110 JPY

Vystavení rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu a osvědčení o státním občanství - 300 Kč

  1 670 JPY

Vydání osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství - 300 Kč

  1 670 JPY

 

V případě úkonů pro českou matriku (zvláštní matrika v Brně) je poplatek poloviční.