english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

VÍZOVÉ A KONZULÁRNÍ POPLATKY

Vízové a konzulární poplatky jsou aktualizovány každý měsíc ( stav ke dni 1. 3. 2021).
Mohou být vybírány pouze v hotovosti při podání žádosti.
 

Schengenské vízum dospělí / děti do 12 let

 10 310 / 5 150 JPY

Vízum typu D k pobytu v ČR nad 90 dní

- za účelem podnikání

 - pro japonské občany

12 300 JPY

24 590 JPY

 zadarmo

Žádost o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu

 12 300 JPY

Žádost o zaměstnaneckou kartu, vnitropodnikový převod

 24 590 JPY

 

 

Superlegalizace (Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů)

  2 950 JPY

Ověření podpisu na listině (za každý podpis)

  1 230 JPY

Ověření správnosti předloženého překladu (za každou stranu)

  1 480 JPY

Ověření shody předložené kopie s listinou (za každou stranu)

  1 480 JPY

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z anglického jazyka)

za každou stranu

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z japonštiny)

  2 950 JPY

 

  4 430 JPY

Výpis z evidence Rejstříku trestů

      980 JPY

 

 

Vydání českého cestovního dokladu /děti mladší 15 let

  5 900 / 1 970 JPY

Vydání náhradního cestovního dokladu (při ztrátě českého cestovního dokladu)

  1 970 JPY

 

 

Žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně

      980 JPY

Vystavení rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu a osvědčení o státním občanství

  1 480 JPY

Vydání osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství

  2 460 JPY

 

V případě úkonů pro českou matriku (zvláštní matrika v Brně) je poplatek poloviční.