english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

VÍZOVÉ A KONZULÁRNÍ POPLATKY

Vízové a konzulární poplatky jsou aktualizovány každý měsíc ( stav ke dni 1. 12. 2020).
Mohou být vybírány pouze v hotovosti při podání žádosti.
 

Schengenské vízum dospělí / děti do 12 let

  9 980 / 4 990 JPY

Vízum typu D k pobytu v ČR nad 90 dní

- za účelem podnikání

 - pro japonské občany

11 910 JPY

23 820 JPY

 zadarmo

Žádost o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu

 11 910 JPY

Žádost o zaměstnaneckou kartu

 23 820 JPY

 

 

Superlegalizace (Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů)

  2 860 JPY

Ověření podpisu na listině (za každý podpis)

  1 190 JPY

Ověření správnosti předloženého překladu (za každou stranu)

  1 430 JPY

Ověření shody předložené kopie s listinou (za každou stranu)

  1 430 JPY

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z anglického jazyka)

za každou stranu

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z japonštiny)

  2 860 JPY

 

  4 290 JPY

Výpis z evidence Rejstříku trestů

      950 JPY

 

 

Vydání českého cestovního dokladu /děti mladší 15 let

  5 720 / 1 910 JPY

Vydání náhradního cestovního dokladu (při ztrátě českého cestovního dokladu)

  1 910 JPY

 

 

Žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně

      950 JPY

Vystavení rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu a osvědčení o státním občanství

  1 430 JPY

Vydání osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství

  2 380 JPY

 

V případě úkonů pro českou matriku (zvláštní matrika v Brně) je poplatek poloviční.