english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Tokiu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání žádostí o víza a pobyty

S účinností od 22.10. nelze z tzv. zelených států realizovat cesty za účelem turistiky a návštěvy přátel. Za tímto účelem nelze ani podat vízové žádosti. Důvodem je krizové opatření související s vysokým výskytem onemocnění COVID-19 v ČR.

 

 

S účinností od 13. 7. 2020 bylo na zastupitelském úřadu ČR v Tokiu  v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.

Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

Při vstupu do konzulátu bude návštěvníkům změřena teplota těla. Bude-li tato 37,5 ºC  nebo vyšší, nebude jim umožněn další vstup do těchto prostor.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Zastupitelský úřad ČR v Tokiu je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopen přijmout celkově 15 žádostí o udělení schengenských víz, dlouhodobých víz a povolení k dlouhodobému pobytu týdně.

Prosím, věnujte pozornost následujícím důležitým upozorněním.

 

I. K podání vízových a pobytových žádostí je nutno se předem objednat - zde

 

II. Rozsah vízové činnosti

 

1) SCHENGENSKÁ VÍZA:

Příjem žádostí           

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Žádosti podané před nouzovým stavem

Nebudou obnovena řízení o žádostech o schengenská víza, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti, tedy před 14. březnem 2020, o kterých nebylo rozhodnuto. Žadatelé, kterých se tato situace týká, mohou podat nové žádosti bezplatně.

 

2) DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

a) Příjem žádostí

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM  SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURNÍ, SPORTONVÍ a PRACOVNÍ DOVOLENÁ

 

b) Pokračování v přerušených řízeních

Jsou obnovena veškerá řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).

 

III. Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti – jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti.

U dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, nikoliv při podání žádosti.

 

Doklad se vyžaduje u těchto víz / povolení k pobytu:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem ostatní při jiných vzdělávacích aktivitách

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu,

úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu),

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu).
 

Formulář dokladu - v příloze.

 

IV. Vstup do ČR a karanténní opatření

Vstup na území ČR zůstává za pokračující pandemie omezen, a to především pro krátkodobé cesty.

PŘEHLED, kdo aktuálně smí nebo nesmí navštívit ČR, naleznete na webu Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

 

Další informace:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (tzv. "zelený seznam")

KRIZOVÉ OPATŘENÍ: Cesty jen v nezbytně nutných případech

BEFORE YOU TRAVEL: Step-by-step guide on quarantine measures

Poskytování vízových služeb a hygienická opatření

Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

 

Právní zdroje:

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN)

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření

 

přílohy

Potvrzení subjektu přijímajícího na území ČR cizince z... 135 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.10.2020