english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Senát Parlamentu ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 23. a 24. září 2022

Prezident republiky vyhlásil volby do jedné třetiny Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Volby do Senátu se uskuteční ve 27 volebních obvodech.

Případné druhé kolo voleb proběhne v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.

Voliči, kteří jsou již z minulosti zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Tokiu, nebo ti, kteří dosud zapsáni nejsou, ale zapíší se nejpozději do 14. srpna 2022, se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud si nechají vystavit voličský průkaz. S voličským průkazem mohou hlasovat v jakémkoli volebním okrsku v ČR, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého bydliště v ČR může hlasovat též volič, který do 14. srpna 2022 požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu v ČR je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu může podat občan ČR písemně (v listinné či elektronické podobě) nebo osobně.

1) Písemná žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být na Velvyslanectví ČR v Tokiu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022. Listinná podoba žádosti musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku). Písemná žádost v elektronické podobě musí být do pátku 16. září 2022 doručena prostřednictvím datové schránky.

2) Osobně může být žádost předána nejpozději do středy 21. září 2022 do 16 hod.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vydání voličského průkazu se nezpoplatňuje.

Volič může osobně požádat o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16 hod.

přílohy

Vyhlášení voleb do Senátu 516 KB PDF (Acrobat dokument) 27.6.2022

Seznam volebních obvodů 155 KB PDF (Acrobat dokument) 27.6.2022