english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Prezidentské volby
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky - 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR v Tokiu.

Voliči, kteří mají zájem hlasovat ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu ČR v Japonsku, mohou postupovat následujícími dvěma způsoby:

 

1) Zvláštní seznam voličů

Při dlouhodobém pobytu v Japonsku je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, který je trvale veden na Velvyslanectví ČR v Tokiu. Podrobné informace o zápisu do zvláštního seznamu voličů (a případném vyškrtnutí) naleznete v samostatném článku. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 4. 12. 2022.​​

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území ČR, je nutné nejprve požádat Velvyslanectví ČR v Tokiu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v Japonsku je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsáni.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 6. 1. 2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11. 1. 2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29. 12. 2022).

 

Velvyslanectví ČR v Tokiu bude občanům ČR průběžně přinášet všechny důležité informace týkající se plánovaných prezidentských voleb.

Obecné informace o průběhu voleb na Velvyslanectví ČR v Tokiu dostupné zde.