english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Cestovní pas
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních pasů ČR

Na Velvyslanectví ČR v Tokiu lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými biometrickými údaji.

Cestovní pas s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky, se vydává ve lhůtě 120 dnů s platností na deset let (u dětí mladších 15 let pět let).

Zastupitelské úřady České republiky cestovní pasy nevystavují, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností do České republiky. Cestovní pas je po vyřízení žádosti zaslán na zastupitelský úřad, který vydaný pas předá žadateli.

O vydání cestovního pasu žádají na zastupitelských úřadech České republiky zpravidla občané České republiky, kteří se trvale nebo dlouhodobě zdržují v zahraničí.Postup při podání žádosti

Žadatel se objedná k podání žádosti o vydání cestovního pasu prostřednictvím emailové adresy: consular_tokyo@embassy.mzv.cz

V určený termín se dostaví osobně na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tokiu s následujícími náležitostmi:

Předkládané dokumenty – občan starší 18 let

 1. platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz)
 2. 1 barevná fotografie, která odpovídá požadavkům detailně uvedeným v příloze „Šablona pro kontrolu pasové fotografie“ – šablonu doporučujeme vytisknout a předložit fotografovi; podstatná je velikost fotografie 5 x 5 cm, dostatečná velikost hlavy a bílé pozadí. Občas se vyskytují problémy s akceptací fotografie počítačovým systémem, kdy i zdánlivě vyhovující fotografie jsou odmítnuty, a žádost proto nemůže být přijata. Důrazně proto doporučujeme si od fotografa vyžádat i elektronickou verzi fotografie (rozlišení 600–900 DPI) a zaslat na konzulární úsek předem ke kontrole. Pokud systém fotografii nepřijme, není možné odeslat žádost o cestovní pas.

Předkládané dokumenty – občan mladší 15 let (žádost podává zákonný zástupce)

 1. platný doklad totožnosti zákonného zástupce (cestovní pas nebo občanský průkaz rodiče, případně doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti za dítě, např. příslušné rozhodnutí soudu o svěření do výchovy)
 2. rodný list dítěte
 3. 1 barevná fotografie, která odpovídá požadavkům detailně uvedeným v příloze „Šablona pro kontrolu pasové fotografie“ – šablonu doporučujeme vytisknout a předložit fotografovi; podstatná je velikost fotografie 5 x 5 cm, dostatečná velikost hlavy a bílé pozadí. Občas se vyskytují problémy s akceptací fotografie počítačovým systémem, kdy i zdánlivě vyhovující fotografie jsou odmítnuty, a žádost proto nemůže být přijata. Důrazně proto doporučujeme si od fotografa vyžádat i elektronickou verzi fotografie (rozlišení 600–900 DPI) a zaslat na konzulární úsek předem ke kontrole. Pokud systém fotografii nepřijme, není možné odeslat žádost o cestovní pas.
 4. platný doklad totožnosti dítěte (předchozí cestovní pas či občanský průkaz) – pokud tímto dokladem nedisponuje, je nutné nejprve zažádat o vystavení osvědčení o státním občanství)
 • ● přítomnost dítěte při žádosti je nutná od doby, kdy se dítě dokáže podepsat
 • ● dětem nad 12 let budou odebrány otisky
 • ● rodič nově narozeného dítěte žádá o vydání osvědčení o státním občanství společně se zápisem narození do zvláštní matriky Brno; teprve po obdržení osvědčení o státním občanství je možno požádat o vydání cestovního pasu pro dítě

Předkládané dokumenty – občan starší 15 let a mladší 18 let

 1. platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz)
 2. 1 barevná fotografie, která odpovídá požadavkům detailně uvedeným v příloze „Šablona pro kontrolu pasové fotografie“ – šablonu doporučujeme vytisknout a předložit fotografovi; podstatná je velikost fotografie 5 x 5 cm, dostatečná velikost hlavy a bílé pozadí. Občas se vyskytují problémy s akceptací fotografie počítačovým systémem, kdy i zdánlivě vyhovující fotografie jsou odmítnuty, a žádost proto nemůže být přijata. Důrazně proto doporučujeme si od fotografa vyžádat i elektronickou verzi fotografie (rozlišení 600–900 DPI) a zaslat na konzulární úsek předem ke kontrole. Pokud systém fotografii nepřijme, není možné odeslat žádost o cestovní pas.
 3. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu občanem starším 15 let do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, případně tento souhlas zákonný zástupce vyjádří osobně na zastupitelském úřadu podpisem do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu.

Osoby s neplatným cestovní pasem či neplatným občanským průkazem budou muset v některých případech nejprve požádat o vystavení osvědčení o státním občanství. Teprve po jeho obdržení by bylo možné požádat o vydání cestovního pasu.

Převzetí vystaveného cestovního pasu

 • ● Žadatel starší 15 let přebírá cestovní doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje. 
 • ● Cestovní doklad může převzít z důvodu hodného zvláštního zřetele zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • ● Na základě žádosti lze cestovní pas převzít také v ČR u obecního úřadu příslušného k jeho vydání.

 

Za vydání biometrického cestovního pasu se platí správní poplatek, a to v japonských jenech dle platného ceníku.

V případě nejasností ohledně procesu podávání žádosti prosím kontaktujte konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tokiu na consular_tokyo@embassy.mzv.cz.

přílohy

Sablona_pro_kontrolu_pasove_fotografie 66 KB PDF (Acrobat dokument) 4.1.2017