english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních pasů ČR

Informace k podávání žádostí o vydání cestovních pasů ČR.

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze v zahraničí podat u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu. Cestovní pas s biometrickými údaji lze převzít u daného zastupitelského úřadu, nebo na základě žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání v ČR nebo na základě žádosti a rozhodnutí zastupitelského úřadu u příslušného vedoucího honorárního konzulárního úřadu v daném státě.

Cestovní pas s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky, se vydává ve lhůtě 120 dnů; platí deset let a u dětí mladších 15 let pět let.

Zastupitelské úřady České republiky cestovní pasy nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností do České republiky.

 

O vydání cestovního pasu žádají na zastupitelských úřadech České republiky zpravidla občané České republiky, kteří se trvale nebo dlouhodobě zdržují v zahraničí.

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu  občanem starším 15 let - do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce přímo na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou).

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

Žadatel starší 15 let přebírá cestovní doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje. 

Cestovní doklad může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Předkládané dokumenty

·               doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např. matriční doklady, platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, jiné doklady, např. doklad o státním občanství apod.,

·               doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, např. občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte,

·               doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti osobou, pokud byl občan mladší 15 let svěřen této osobě soudně do výchovy, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

·               jednu aktuální fotografii odpovídající současné podobě občana a splňující normy ICAO, jde-li o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, v ostatních případech 2 fotografie splňující požadavky dle § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR).

Za vydání biometrického cestovního pasu se platí správní poplatek, a to v japonských jenech.

 

Postup při podání žádosti

Objednejte se s předstihem k podání žádosti o vydání cestovního pasu prostřednictvím emailové adresy : consular_tokyo@embassy.mzv.cz

V určený termín se dostavte osobně na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Japonsku s následujícími náležitostmi :

-  platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz), případně s dalšími výše uvedenými dokumenty;

- 1 barevná fotografie, která odpovídá požadavkům detailně uvedeným zde v příloze „Šablona pro kontrolu pasové fotografie“ – šablonu doporučujeme vytisknout a předložit fotografovi; podstatná je velikost fotografie 5 x 5 cm, dostatečná velikost hlavy a bílé pozadí.

Občas se vyskytují problémy s akceptací fotografie počítačovým systémem, kdy i zdánlivě vyhovující fotografie jsou odmítnuty a žádost proto nemůže být přijata. Věnujte, prosím, kvalitě fotografie zvýšenou pozornost.

 

přílohy

Sablona_pro_kontrolu_pasove_fotografie 66 KB PDF (Acrobat dokument) 4.1.2017