english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky.

Příslušným úřadem je matriční úřad podle místa trvalého pobytu či podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

K podání žádosti je nutno se osobně dostavit na konzulární oddělení zastupitelského úřadu Tokio  (na základě předchozí písemné rezervace termínu prostřednictvím emailu - consular_tokyo@embassy.mzv.cz).


Náležitosti žádosti

1. vyplněný formulář žádosti;
2. platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
3. rodný list (originál nebo ověřená kopie);
4. úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, pokud se žadatel zdržuje trvale v cizině;
5. kopie dokladu totožnosti druhého snoubence;
6. případně doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list zemřelého manžela);
8. správní konzulární poplatek (v hotovosti).

Doba vyřízení je minimálně 7 až 8 týdnů.

Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je 6 měsíců.

Doklad je nutné nechat ověřit (apostilní doložka) na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a opatřit úředním překladem (doporučujeme komunikaci s příslušným matričním úřadem, u něhož by se měl sňatek konat).

 

 

 

 

přílohy

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v... 21 KB PDF (Acrobat dokument) 21.2.2020

Prohlášení o státním občanství 343 KB PDF (Acrobat dokument) 18.6.2020