english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně

Zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně

Pokud dojde k matriční události v době, kdy občan ČR pobývá v cizině, velvyslanectví na jeho žádost zprostředkuje zapsání takové matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Matriční událostí se rozumí narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR.

K podání žádosti se žadatelé dostavují osobně s doklady totožnosti (český / japonský cestovní doklad).

 

Obecné zásady

 

1 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být vždy opatřeny úředním překladem do češtiny!

2 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být kromě překladu opatřeny příslušným ověřením, což v případě Japonska znamená, že Váš doklad, vydaný japonským orgánem, musí být ověřen tzv. apostilou (viz. jak a kde si opatřit apostilu).

3 ) Předložené doklady, včetně originálů, si ponechává Zvláštní matrika v Brně. Jestliže si chcete originál dokladu ponechat, požádejte velvyslanectví o zhotovení úředně ověřené kopie.

 

Postup

 

1 ) Spojte se s velvyslanectvím (consular_tokyo@embassy.mzv.cz) a domluvte si schůzku, současně si ověřte, jaké náležitosti je třeba předložit.

2 ) V jednotlivých případech se předkládají následující doklady:

 

Žádost o zápis uzavření manželství

 

- formulář zápisu o uzavření manželství

- cizozemský oddací list (ověřený - apostilní doložka a přeložený do českého jazyka)

- doklad o státním občanství ČR ( platný občanský průkaz nebo cestovní pas )

- rodný list ženicha nebo nevěsty ( pouze je-li občanem ČR )

Pokud manželé, občané ČR, uzavřeli sňatek na velvyslanectví ČR, musí předložit dále vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Pokud je jeden z manželů rozvedený nebo ovdovělý, musí navíc předložit doklad, tuto skutečnost osvědčující ( tj. rozsudek soudu o rozvedení manželství, úmrtní list atd. ). Týká-li se to obou manželů, předkládají takové doklady oba. V tomto případě se informujte o potřebných náležitostech podrobněji přímo na velvyslanectví.

 

Žádost o zápis narození dítěte

 

- formulář zápisu o narození

- cizozemský rodný list (ověřený - apostilní doložka a přeložený do českého jazyka, v Japonsku žádejte " shussei todoke juri shoumeisho"

    - 出生届け受理証明書)

- doklad o státním občanství ČR dítěte (pokud doposud žádný nemáte, vyplníte namísto toho žádost o zjištění a vydání osvědčení o státním občanství )

- rodný list rodiče ( pouze je-li občanem ČR )

- oddací list rodičů, vydaný ČR

Bylo-li dítě narozeno mimo manželství, předkládají se doklady prokazující stav matky v době porodu dítěte, tj. zda byla v té době rozvedená či ovdovělá. V případě narození dítěte svobodné matce oba rodiče na velvyslanectví vyplní zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

 

Žádost o zápis úmrtí

 

- formulář zápisu o úmrtí

- cizozemský úmrtní list ( ověřený - apostilní doložka a přeložený do českého jazyka)

- doklad o státním občanství ČR zemřelého

Nebyl-li úmrtní list vydán, předkládá se namísto toho potvrzení příslušného státního orgánu, že úmrtní list nebyl vydán a dále protokol o ohledání.

Jsou-li k dispozici tyto dokumenty, předkládají se rovněž:

- rodný list, byl-li zemřelý svobodný

- oddací list, byl-li zemřelý ženatý

- průkaz zdravotní pojišťovny v ČR nebo obdobný doklad

- doklad o pohřbu nebo zpopelnění

- pitevní zpráva

 

3 ) Občan ČR může požádat o vydání matričního dokladu nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a jeho zaslání z ČR do zahraničí. Je třeba výslovně uvést, zda občan požaduje rovněž ověření apostilou ( to je nezbytné, hodláte-li dokument předložit státním orgánům v Japonsku ).

 

Poplatky:

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v JPY se měsíčně přepočítává dle platného kursu, jejich výše se tedy může lišit.

 

 

přílohy

Žádost o osvědčení státního občanství - děti do 15 let 23 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.9.2019

Žádost o osvědčení státního občanství 38 KB DOC (Word dokument) 18.6.2020

Žádost o zápis manželství 47 KB DOC (Word dokument) 18.6.2020

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru_manželství 28 KB DOC (Word dokument) 18.6.2020

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru_narození 29 KB DOC (Word dokument) 18.6.2020

Žádost o zápis narození 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 14.10.2019