english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Před podáním žádosti o cestovní pas - prevalidace údajů

O prevalidaci lze požádat před podáním žádosti o cestovní pas. Účelem je ověření, zda je žadatel v evidenci obyvatel ČR.

Vzhledem k tomu, že se vyskytují případy, kdy někteří žadatelé o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji nejsou uvedeni v informačním systému evidence obyvatel a není tedy možné pokračovat v přijetí a dalším zpracování žádosti o cestovní pas, nabízíme Vám možnost předběžného ověření údajů vedených k Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel (IS EO). Předběžným ověřením údajů vedených v IS EO a jejich shody s doklady, které máte k dispozici, lze eliminovat Vaši případnou zbytečnou cestu na Generální konzulát České republiky v Torontu za účelem podání žádosti o vydání pasu v případě, že data v IS EO a ve Vašich dokladech nebudou shodná.

Tato služba připadá v úvahu zejména tehdy, kdy v minulosti došlo ke změně příjmení nebo jména, v případech nabytí občanství tzv. Listinou o nabytí státního občanství nebo když od vydání posledního cestovního dokladu uplynula dlouhá doba (např. 25 a více let). Prevalidaci doporučujeme také všem žadatelům, přijíždějícím z jiných provincií. V ostatních případech prevalidace není obvykle potřeba.

Máte-li zájem o předběžné ověření údajů, zašlete nám prosím písemnou žádost (poštou, faxem nebo emailem) o provedení prevalidace dat. Podpis na této žádosti nemusí být úředně ověřen. Žádost doložte kopií datové stránky cestovního pasu České republiky, případně dalších českých dokladů. Za podání žádosti o provedení prevalidace dat se nevybírají žádné správní poplatky.

přílohy

Zadost_o_prevalidaci_ISEO 94 KB PDF (Acrobat dokument) 6.4.2014