english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady – zápis narození, manželství nebo úmrtí českého občana v Kanadě.

Potřebujete zaregistrovat novou matriční událost - narození, sňatek, úmrtí, ke které došlo v Kanadě.

Upozorňujeme, že před každou návštěvou konzulárního a vízového oddělení je třeba si předem sjednat schůzku prostřednictvím e-mailové adresy toronto.appointment@gmail.com.

Následující návod  se vztahuje pouze na případy, kdy je třeba vystavit tzv. prvopis, tj. první český rodný, oddací nebo úmrtní list. V případě, že je příslušná matriční událost již v ČR zaregistrována a potřebujete pouze nový (tedy další) matriční dokument, je třeba požádat o vystavení duplikátu .

K prokázání matriční události, tj. narození, sňatku nebo úmrtí před úřady České republiky je třeba předložit český matriční doklad, tj. rodný, oddací nebo úmrtní list. Jestliže došlo k matriční události v cizině, zápis učiní a matriční doklad vydá Zvláštní matrika, vedená Úřadem městské čísti města Brna, Brno - střed.

Podkladovými materiály k zápisu matričních událostí jsou cizozemský matriční doklad, doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis tyká a další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů

  • • Žádost se podává osobně na konzulátu po předchozím objednání.
  • • Žádosti lze zaslat  i poštou; v tomto případě musí být podpisy na formulářích ověřeny českým honorárním konzulem. POZOR: Pokud žádost zasíláte poštou, kopie českého cestovního pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a vaším podpisem s textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu“

Formuláře je nutno vyplnit přesně, čitelně a žádnou položku nevynechat. Pokud se Vás nějaká položka na formuláři netýká, je potřeba toto ve formuláři uvést.

  • • Datum se uvádí ve formátu den/měsíc/rok.
  • • Jména uvádějte celá, nepoužívejte zkratky
  • • V položce místo narozeni uvádějte město a stát, v případě České republiky město a okres.
  • • Konzulární pracovník Vám poskytne pomoc pokud máte nějaké otázky, ale nemůže za Vás formuláře vyplňovat

Žádost o vystavení českého rodného listu pro dítě narozené v Kanadě.

Tuto žádost podáváte při narození dítěte v Kanadě spolu s žádostí o zjištění státního občanství a vydaní osvědčení o státním občanství České Republiky. více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu - manželství uzavřené v Kanadě.

Pokud jste uzavřeli manželství na území Kanady, je nutné podat také žádost o zápis uzavření manželství v České republice více ►

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Pokud došlo k úmrtí na území Kanady, resp. v cizině, je nutné podat také žádost o zápis úmrtí v České republice u zvláštní matriky Brno. Pouze po provedení zápisu úmrtí bude český občan zavedený v České republice jako zemřelý. více ►

Duplikát matričního dokladu

Potřebujete vystavit matriční doklad - rodný, oddací nebo úmrtní list, který už v minulosti byl vystaven více ►