english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Duplikát matričního dokladu

Potřebujete vystavit matriční doklad - rodný, oddací nebo úmrtní list, který už v minulosti byl vystaven

Pokud nemáte původní matriční doklad, lze kdykoliv požádat o vystavení jeho duplikátu. Duplikát se vydává v případě, že je daná matriční událost již v České republice zapsána, na žádost oprávněné osoby. Vyřízení této žádosti trvá průměrně  4-6 týdnů.

Kdo je oprávněná osoba :        

 • Osoba v matričním dokladu uvedená
 • Osoba v příbuzenském vztahu
 • Jiná osoba, která osvědčí právní zájem na vydání dokladu

Jak postupovat:          

 • Žádost se podává osobně na konzulátu po předchozím objednání.  
 • O zápis lze požádat i poštou; v tomto případě musí být podpis na formuláři ověřen českým honorárním konzulem, příp. místním notářem (notary public).
 • Formulář je nutno vyplnit přesně, úplně a nic nevynechat. Pokud se Vás nějaká položka na formuláři netýká, je potřeba toto ve formuláři uvést. Datum se uvádí ve formátu den/měsíc/rok. Názvy měst a obcí se uvádí v české verzi
 • Konzulární pracovník Vám poskytne pomoc, pokud máte nějaké otázky, ale nemůže za Vás formuláře vyplňovat.

Přikládají se následující podklady:

 1. Vyplněná žádost o vydání duplikátu matričního dokladu.
 2. Vyplněný formulář Osobní údaje
 3. Platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR, občanský průkaz, cestovní pas Kanady, řidičský průkaz Kanady). POZOR: Pokud žádost zasíláte poštou, kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu
 4. Doklad prokazující že žadatel je oprávněná osoba (tímto může být rodný list, oddací list, atd.)
 5. Poplatek za podání žádosti podle položky 153 a) sazebníku správních poplatků
 6. V případě že požadujete zaslat vydaný matriční doklad poštou, předplacenou obálku XpressPost s Vaší adresou. Lze zakoupit na kterékoliv pobočce Canada Post

 

přílohy

Osobní údaje. 121 KB PDF (Acrobat dokument) 9.6.2021

Duplikát matričního dokladu 32 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.10.2021